Massive nedbørsmængder: Landbruget kalder til stormøde

Den seneste tids store mængder nedbør får nu landbruget til at indkalde til et stormøde om situationen. Ikke kun for landmænd, men for alle der er berørt af problemet.

– Det her er jo ikke kun et problem, der handler om vand på markerne. Der er rigtig mange, der får ødelagt værdier og ejendomme. Derfor mener vi, der er brug for handling, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Normalt falder der 43 millimeter nedbør i februar. Men flere steder er der ifølge Danmarks Meteorologiske Institut faldet mere end 125 millimeter, og de seneste dages regn har fået flere åer og vandløb til at gå over deres bredder.

Problemet er ifølge Martin Merrild, at centrale vandløb ikke kan klare opgaven med at aflede vandet. Det skyldes ifølge formanden, at kommunerne, der har ansvaret for vandløbene, i nogle tilfælde svigter deres opgave.

– Vi skal have undersøgt vandløbenes evne til at lede vand væk, og så skal vi har kortlagt behovet for oprensning og udvidelse af vandløbene. Så skal der laves nogle forvaltningsplaner for vandløbene, som de kommuner, hvor vandløbene passerer, skal sikre bliver overholdt, siger Martin Merrild.

Han er med på, at hans egne medlemmer, landmændene, også har et ansvar for at sikre, at drænrør på markerne ikke stopper til.

– Vi har også en del af ansvaret, men det hjælper jo ikke meget, hvis der ikke er plads i åer og vandløb til, at vandet kan ledes væk, siger Martin Merrild.

Det er en overvejelse værd, om forvaltningen af vandløbene i virkeligheden burde varetages af regionerne, mener Martin Merrild.

– Det kan jo ikke nytte noget, at en kommune sætter en plan i gang for et vandløb, hvis den plan så ikke bliver overholdt af de andre kommuner nedstrøms vandløbet. Så hvis ikke kommunerne kan koordinere indsatsen, så er det måske en anden myndighed, der skal tage over. Det kunne naturligt ligge hos regionerne, siger han.

Mødet finder sted 29. februar i Brædstrup.

/ritzau/

Forfatter

Related posts

Top