Martin Vestergaard tilbage som havneformand

Bestyrelsen for Hanstholm Havn har på ny ændret sammensætning, idet den tidligere bestyrelsesformand Martin Vestergaard som planlagt er genindtrådt i bestyrelsen, samtidig med at havnedirektør Claus Holstein, Aalborg havn er udtrådt af bestyrelsen.

I forbindelse med den nye sammensætning har bestyrelsen genvalgt Martin Vestergaard som formand for Hanstholm Havns bestyrelse.

– Flemming Ipsen har endnu engang beredvilligt i en midlertidig periode, stillet sig til rådighed som formand for havnens bestyrelse, og dermed været med til at sikre en fornuftig og rolig udvikling i en periode, hvor der er mange bolde og opgaver i luften. Det er af stor værdi for en bestyrelse, at kunne trække på de mange kompetencer og kontinuitet, der er i bestyrelsen, og dermed vise, at vi optræder som et samlet hold i vor bestyrelse, siger den nye bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

 

Forfatter

Related posts

Top