Markante administrative lettelser for fiskerierhvervet

Fiskerierhvervet kan se frem til en markant lettelse af de administrative byrder, når landingserklæringer fremover kun skal indsendes af opkøberne. Samlet reduceres omkostningerne med op til 27 pct. viser ny stor rapport.

I dag indsender fiskerne en landingserklæring, når de lander deres fisk. Her skal de samlede landede mængder af alle arter fremgå. Samtidig er opkøberne forpligtede til at indberette nøjagtig de samme tal, når de køber fisk af fiskerne. Det er det dobbeltarbejde, som fiskeriminister Eva Kjer Hansen nu fjerner.

– Fremover kan opkøberen indberette landingserklæringerne på vegne af fiskeren, samtidig med at opkøberen indberetter sine køb. Systemet er klar. Nu er det op til opkøberne at fået tilrettet deres IT-løsninger, så de med et enkelt klik kan indsende en landingserklæringer til Fiskeristyrelsen på vegne af fiskeren, samtidig med at der indsendes afregning for den modtagne fisk, forklarer fiskeriministeren.

Ny IT-løsning
Som et led i regeringens indsats for at lette erhvervslivets administrative byrder har Fiskeristyrelsen i samarbejde med erhvervet lavet en IT-løsning, hvor opkøberen kan indsende landingserklæringen på vegne af fiskeren.

Samlet set vil det reducere fiskeriets administrative byrder med 22 pct. svarende til 9 mio. kroner, viser en analyse fra Struensee & Co.

Derudover vil fiskeriministeren ændre det elektroniske logbogssystem, så fartøjerne fremover kan bruge både satellit, mobil- og internetforbindelse til at sende logbogsoplysningerne til Fiskeristyrelsen. Det vil kunne spare fiskerne for yderligere 2,3 mio. kroner om året – svarende til 5 pct. af de administrative byrder.

Arkivfoto

Forfatter

Related posts

Top