Markant fald i elever i skolepraktik

EUC Nordvest har oplevet et markant fald i antallet af elever i skolepraktik. Det tilskriver praktikcenterleder Torben Ladefoged kombinationen af gunstige forhold på arbejdsmarkedet samt en målrettet og dedikeret indsats fra EUC Nordvests vejlederenhed ’Stifinderen’.

I øjeblikket har EUC Nordvest i alt 22 elever i skolepraktik – fordelt på seks tekniske uddannelser samt en merkantil uddannelse. For tre år siden var det tal på 100 elever – altså et fald svarende til 78%. Efterspørgslen på erhvervsskoleelever er generelt stigende inden for en lang række brancher, og samtidig har det vist sig at være en vellykket prioritering, at EUC Nordvest tilbage i 2016 valgte at centralisere vejlederfunktionen i én samlet enhed; Stifinderen.

Skolepraktik er en midlertidig løsning
På EUC Nordvest betragter man helt overordnet skolepraktik som en midlertidig løsning – som et godt og kvalificeret tilbud til de elever, der endnu ikke har haft held med at finde en læreplads. Og ”endnu ikke” skal i denne sammenhæng tages helt bogstaveligt.

– Vi har skarpt fokus på at få skolepraktikeleverne til at se skolepraktikken som en midlertidig løsning. Som en ’mellemstation’ indtil den rette læreplads dukker op. Derfor prioriterer vi også vejledningen af disse elever højt og bruger mange ressourcer på at klæde dem bedst muligt på til at stå på egne ben i processen med at finde en praktikplads. Sideløbende udfører Stifinderteamet naturligvis en massiv opsøgende indsats i forhold til at få skabt kontakt mellem elever og arbejdsgivere. I Stifinderen har vi et stort netværk og et godt kendskab til de lokale virksomheder, og samtidig kender vi eleverne godt, hvilket er et stærkt udgangspunkt i forhold til at få skabt det helt rette match mellem elever og virksomheder. Og resultaterne taler for sig selv. I praksis er det ganske få elever, der er i skolepraktik under hele uddannelsen. Langt de fleste lykkes med at komme videre i virksomhedspraktik, fortæller Torben Ladefoged.

Simuleret virksomhed
I den periode, eleverne er i skolepraktik, arbejder de med opgaver, der skal være med til at styrke netop de kompetencer, potentielle arbejdsgivere efterspørger. I den forbindelse har eksempelvis EUD og EUX Business indkøbt et simuleringsprogram, hvor skolepraktikeleverne kan arbejde med etablering og drift af egen digital virksomhed. Samme simuleringsprogram anvendes af de øvrige skolepraktikcentre rundt om i landet, og det er således andre skoler og elever, som EUD og EUX Business’ skolepraktikelever interagerer med og servicerer i deres simulerede virksomhed.

– Det er et supergodt program, hvor eleverne kommer godt omkring de mange forskellige funktioner og arbejdsopgaver, man kan varetage i handels- og kontorbranchen. Eleverne bygger en virtuel virksomhed op fra bunden, hvor de selv skal tage stilling til alt lige fra virksomhedsnavn og produktsortiment til markedsføring af varerne, ligesom de er ansvarlige for selve driften af virksomheden i form af salg, udarbejdelse af ordrebekræftelser, fakturering og bogføring med mere. Så de kommer ganske godt omkring de mange opgaver, en virksomhed varetager i virkelighedens verden og bliver dermed godt klædt på til at løfte opgaverne, når de skal ud i virksomhedspraktik, lyder det fra afdelingsleder Anne Mose fra EUC og EUX Business.

En udbytterig ”mellemstation”
Det var først i februar, at EUD og EUX Business tog det nye simuleringsprogram i brug, og det er således stadig et forholdsvist nyt koncept i skolepraktikken. Af de fem elever, der i februar startede i skolepraktik, på EUD og EUX Business, er kontorelev Pia Andersen er den sidste, der nu forlader skolepraktikken til fordel for virksomhedspraktik. Hun er således også den af de fem skolepraktikelever, der har haft mulighed for at arbejde i længst tid med simuleringsprogrammet. Og ligesom de øvrige skolepraktikelever har hun rosende ord til overs for programmet.

– Det har været både sjovt og spændende at prøve at bygge en virksomhed op fra bunden. Vi lavede butikken ’Hus- og Havespecialisten Thisted’, hvor vi solgte forskellige redskaber, grill, gummistøvler og så videre, og så ”handlede” vi med skolepraktikelever fra andre skoler. Jeg synes helt sikkert, at skolepraktikken har rustet mig godt i forhold til at starte i virksomhedspraktik. Vi har været rundt omkring meget af det, jeg skal lave hos ReaMed, hvor jeg har fået praktikplads, så jeg føler mig godt forberedt og nu glæder jeg mig bare til at komme i gang, slutter Pia Andersen.

Forfatter

Related posts

Top