Markant færre ældre får kommunal hjemmehjælp

Siden 2008 er andelen af ældre, der modtager kommunal hjemmehjælp, faldet. Det viser beregninger, som Kristeligt Dagblad har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Hvor 21 procent af personerne i hele landet over 65 år i 2008 blev visiteret til hjemmehjælp, er tallet i dag 12,8 procent.

Professor Tine Rostgaard forsker i ældreområdet på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive. Hun peger på to overordnede forklaringer på udviklingen.

Den ene forklaring er, at man havde forventet, at de ældre ville have fået et bedre helbred, hvilket vil mindske behovet for hjemmehjælp. Dog viser undersøgelsen, at det ikke er tilfældet.

Den anden er, at man i kommunerne arbejder mere med rehabilitering af ældre, så de i højere grad bliver selvhjulpne.

– Men om rehabiliteringen rent faktisk har den ønskede virkning, er der ikke lavet undersøgelser af i Danmark. Som det er i dag, håber vi på, at de ældre bliver mere selvhjulpne, siger Rostgaard til avisen.

Hun fastslår, at tilbagegangen i antallet af ældre, som modtager kommunal hjemmehjælp, ikke skyldes, at de ældre i stedet er begyndt selv at stå for rengøringen.

En analyse fra Vive viste tidligere, at hver tredje af de svageste hjemmeboende ældre, der har to eller flere funktionsnedsættelser, i dag sidder i eget hjem uden den hjælp, de har brug for.

/ritzau/

Forfatter

Related posts

Top