Manglende sponsorstøtte truer SUP VM i Vorupør

SUP VM der afikles den første uge i september i København og Vorupør under titlen “CopenColdHawaii” manlger 1.2 mio. kroner i sponsorsøtte. Derfor har man ansøgt Thisted Kommune om en underskudsgaranti på 250.000 kroner.

Det fremgår af sagsakterne i Thisted Kommunes Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalg, der har behandlet sagen og som vedtog at give underskudsgarantien.

Kommer sponsorstøtten ikke hjem, risikerer man helt at måtte aflyse SUP VM i Danmark, og det vil være et gigantisk prestigetab for dansk surf og ikke mindst for Thy. Blandt andet fordi Cold Hawaii Klitmøller surferen Casper Steinfath, dermed går glip af at kunne forsvare sin VM-titel på hjemmebane.

Thisted Kommune støtter massiv
Thisted Kommune besluttede den 15. december 2015, at støtte eventen med 200.000 kr. til eventudvikling i 2016 samt 300.000 kr. til afvikling af selve mesterskabet i 2017.

De i alt 500.000 kr. indgår i en samlet pulje, hvor Københavns Kommune bidrager med 1.000.000 kr., Sport Event Denmark med 500.000 kr., Region Nordjylland med 800.000 kr. og Wonderful Copenhagen med 100.000 kr. Øvrige indtægter skal dækkes af andre sponsorer.

Beslutningen om støtte blev givet med fokus på den enestående markedsføring af Cold Hawaii/Thisted Kommune eventen vil kunne bidrage med – ikke mindst på grund af eventens omfang (op mod 300 atleter) samt det unikke samarbejde mellem hovedstad og vestkyst, to af landets turismefyrtårne.

Foto : CopenColdHawaii

Budgettet har ændret sig
Siden kommunalbestyrelsens seneste behandling af sagen har ansøger gennemarbejdet budgettet yderligere. En række nye udgifter har vist sig, primært baseret på krav fra det internationale forbund ISA.

I takt hermed har man reduceret eller fjernet en række andre udgiftsposter. Det betyder, at der fortsat arbejdes med et budget på godt 4,6 mio. kr. En væsentlig udfordring skal findes på indtægtssiden, hvor der ultimo maj mangler sponsorater for godt 1,2 mio. kr.

Blandt udfordringerne er, at Dansk Kyst- og Naturturisme samt VisitNordjylland ikke bidrager – herfra havde man ventet 250.000 kr. fra hver organisation.

Omvendt bidrager Region Nordjylland med 800.000 kr., og dermed langt over de 250.000 kr., som oprindeligt var ventet, da kommunalbestyrelsen behandlede sagen.

De godt 1,2 mio. kr., der mangler ultimo maj kan henføres til færre indtægter fra private fonde og øvrige sponsorer. Man venter svar fra to fonde medio juni, og i bedste fald giver det 900.000 kr., i værste fald ingen penge. En række større fonde har givet afslag, idet man typisk ikke støtter events/konkurrencer.

På samme vis føres der forhandlinger med mulig privat hovedsponsor til en værdi på op til 470.000 kr. Der vurderes at være fifty-fifty chance for at aftalen kan lukkes på det niveau.

Generelt har det vist sig sværere at skaffe private sponsorater end ventet, og der ses eksempler på, at lokale sponsorer har reduceret deres sponsorater i forhold til tidligere engagement i World Cups. Enkelte andre lokale sponsorer er dog også gået den anden vej.

Foto : RED PADDLE CO

Arbejder intenst for at finde en løsning
CopenColdHawaii er i fuld gang med sponsorarbejdet, og i bedste fald vil det lykkes at øge sponsorindtægterne med 1,2-1,5 mio. kr. i løbet af juni.

Går det sådan, vil eventen kunne gennemføres; men lykkes det ikke at få lukket alle disse sponsoraftaler, vil eventen ikke kunne gennemføres uden yderligere økonomisk opbakning fra Thisted Kommune. Friends of Cold Hawaii kan således ikke risikere at gennemføre en underskudsgivende event.

Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen har meddelt, at man ikke kan bidrage yderligere, idet man allerede bidrager med 1,1 mio. kr. Det vurderer man er et passende niveau, når kun åbningsceremoni og én konkurrencedag løber af stablen i hovedstaden. Det har ikke været muligt at finde private sponsorater i hovedstaden.

Den gennemgående holdning her er, at der i forvejen er så mange events, at det ikke er interessant for private aktører at bidrage økonomisk – mængden af events gennemføres alligevel. Heller ikke de store internationale surf-brands har vist interesse – de har heller ikke været på banen i tidligere World Cups.

 

 

Forfatter

Related posts

Top