Mange overvejer en erhvervsuddannelse, men ender i gymnasiet

Erhvervsuddannelserne har været i spil som mulig fremtidsplan for mange unge, der søger ind i gymnasiet efter 9. klasse. Én af de vigtigste grunde til, at de unge går bort fra idéen, er, at de ikke er klar til et erhvervsvalg.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der dokumenter, at cirka hver fjerde ung, der søgte ind på gymnasiet efter 9. klasse i 2018, også har haft en erhvervsuddannelse i tankerne – men de endte altså alligevel med at vælge gymnasiet.

– Der er en gruppe elever, der egentlig har haft erhvervsskolen på bordet som fremtidsplan, men som alligevel går bort fra idéen og vælger gymnasiet i stedet, siger Camilla Hutters, chef for EVA’s område for ungdomsuddannelser.

I 2018 gik 45 % af de unge videre på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse – 39 % søgte ind i gymnasiet, mens kun 6 % søgte ind på en erhvervsuddannelse. Af dem, der vælger gymnasiet, var det 24 %, der også havde overvejet en erhvervsuddannelse.

Ikke klar til karrierevalg efter 9. klasse
Der er især to grunde til de unges fravalg. For det første tror de unge ikke, at de vil passe ind på en erhvervsskole, for det andet siger mange, at de ikke føler sig klar til at vælge et konkret erhverv i så ung en alder.

Andre unge har det spillet ind, at der ikke var nogen af erhvervsuddannelserne, der appellerede til dem, ligesom de oplever, at en erhvervsuddannelse vil give dem dårlige muligheder for at videreuddanne sig.

Ting som erhvervsskolernes dårlige omdømme eller manglen på praktikpladser spiller derimod en meget lille rolle i de unges fravalg, viser undersøgelsen.

Foto: Thisted Gymnasium

Forfatter

Related posts

Top