Mange cyklister erstatter bilen med elcyklen

Når de danske cyklister investerer i en elcykel, betyder det ofte, at de bruger bilen mindre.

I en helt ny spørgeundersøgelse, som KANTAR har lavet for Vejdirektoratet, svarer knap halvdelen af deltagerne, at deres elcykel har erstattet ture med bilen, og at de har fået en mere effektiv hverdag, fordi det er muligt at transportere sig fra dør til dør uden at tænke på trafik, myldretid og parkeringsmuligheder.

Ligeså mange, nemlig 47 procent, svarer, at elcyklen også har erstattet ture på den almindelige cykel, men at de får mere motion med elcyklen, fordi de cykler flere og længere ture end ellers.

– Det er rigtig godt, at elcyklen formår at trække så mange trafikanter ud af bilen og over på cykelstierne. Ikke alene får man mere motion på en elcykel, men det er også en langt mere klimavenlig løsning. På den måde viser undersøgelsen, at elcykler er en del af nøglen til at mindske CO2-udledningen fra biltrafikken, og at de kan spille en vigtig rolle i forhold til at fremme en grøn omstilling af transportsektoren, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Giver mere frihed
Størstedelen af elcyklisterne oplyser, at det afgørende ved elcyklen er, at den giver dem frihed.

– Det er tydeligt, at elcyklen giver større fleksibilitet og gør hverdagen nemmere. Uanset om terrænet er bakket, om det blæser eller man selv har fysiske begrænsninger, så kan man nemt komme omkring. Det gør, at rigtig mange oplever en øget livskvalitet forbundet med elcyklen, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

I alt har otte procent af danskerne en elcykel, og 10 procent overvejer at købe én.

Elcyklen som alternativ til bilen
Undersøgelsen viser også, at elcyklen opleves som et transportmiddel, der i mange situationer helt eller delvist kan erstatte en bil.

– Undersøgelsen dokumenterer, at elcyklen virkelig kan noget i arbejdet med at flytte bilister over på cykel. Jeg håber, at undersøgelsen giver anledning til i højere grad end i dag at tænke cykelinfrastruktur og gode forhold for cykler ind i det nødvendige arbejde for at reducere den stadig stigende trængsel på vores veje – og for at sætte strøm til den grønne omstilling af persontransporten, siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Klaus Bondam peger samtidig på, at der er brug for mere letgængelig hjælp til de forbrugere, der overvejer en elcykel, så erfaringerne med de mange fordele ved en elcykel bliver spredt mest muligt.

Illustration: Vejdirektoratet

Forfatter
Tags

Related posts

Top