Mælkeproducenter får ekstra millioner til modernisering af stald

Forbedret dyrevelfærd og en mere effektiv og konkurrencedygtig produktion. Det var årsagen til at regeringen, efter samarbejde med blandt andre Landbrug & Fødevarer, i foråret 2015, afsatte et trecifret millionbeløb til at modernisere danske kvægstalde.

Det har skabt et væld af ansøgninger fra kvægproducenterne. Den massive interesse og en uklar ansøgningsprocedure betyder, at kvægproducenterne i 2015 har søgt om langt flere millioner kroner til at modernisere staldene, end de 133 millioner kroner der oprindeligt var afsat til formålet. Derfor har kvægbranchen frygtet, at mange af de i forvejen pressede mælkeproducenter ville få afslag.

Derfor har Landbrug & Fødevarer henvendt sig til miljø- og fødevareministeren for at finde en løsning på situationen. På den baggrund har ministeren i dag meldt ud, at hun vil udvide sidste års pulje til modernisering af kvægstalde med ca. 110 mio. kroner til i alt 243 mio kroner ,så alle de landmænd, der har søgt om tilskud til byggeri i 2015 og både har byggetilladelse og miljøgodkendelse klar samt et finansieringstilsagn fra en bank får positivt tilsagn.

-Vi er glade for, at vi sammen med ministeren kunne finde en løsning, der tilgodeser de kvægproducenter, der har set frem til at modernisere stalden i år eller næste år. Det betyder meget i den alvorlige situation, som vores erhverv står i lige nu, siger Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Samtidig ændres prioriteringskriterierne for at søge om tilskud i 2016. Det sker, fordi de nuværende ansøgningskriterier har været uklare og skabt problemer for landmændene.

-Det glæder mig, at ministeren har taget kritikken af den nuværende ansøgningsproces til efterretning og udredt fejlene, så reglerne for at søge om tilskud bliver nemmere at gennemskue for både kvægproducenterne og de faglige medarbejdere, der skal godkende deres ansøgninger, siger Peder Philipp.

I alt har 260 landmænd fået tilsagn om i alt 133 mio. kroner. Op mod 164 ekstra landmænd, der i NaturErhvervstyrelsens prioritering af deres ansøgning har fået 5 point, får alligevel tilsagn for i alt ca. 110 mio. kr. Pengene til modernisering af stalde i kvægsektoren kommer fra EU’s landdistriktsprogram. Alt efter indholdet i projekterne kan den enkelte landmand få op til 40 pct. af projektets pris i støtte.

Forfatter

Related posts

Top