Månegrisstald og debat herom i valgkampen i Thy

Af Ove Thejls
Tican A/S

Valgkampen kører nu på fuldt tryk. Månegrisprojektet bliver også brugt i den forbindelse. Med risiko for at blive beskyldt for at blande os i den politiske debat – hvilket vi absolut ingen intention har om – vil vi alligevel forsøge at tilføre debatten om Månegrisstalden nogle faktuelle oplysninger.

Gruppen af virksomheder bag Månegrisprojektet består af Gråkjær A/S i Holstebro, SKOV A/S i Glyngøre, Big Dutchman i Vejen, SEGES Svineproduktion, Teknologisk Institut, Skejby og Tican A/S i Thisted. I samarbejde med landmænd afsøgte denne gruppe, om det i lokalområdet var muligt at føre Fødevareministeriets visioner om mere miljøvenlig svinestald ud i livet.

I diskussion om mulig placering blev Niels Jørgen Pedersen efter mange og lange snakke overbevist om, at stalden kunne ligge på hans ejendom. Herefter lagde projektgruppen med SKOV A/S som hovedansøger billet ind på månegriseprojektet ved Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram – og vandt. De tildelte ca. 7,5 mio. kr. er udelukket prioriteret til aktiviteter vedr. forskning, dokumentation og ekstra udstyr og omkostning til dette. Intet af dette tilskud sendes videre til Niels Jørgen Pedersen. Ud over dette kunne alle landmænd, som planlagde slagtesvinestalde på det tidspunkt søge om tilskud til selve byggeriet af stalde under moderniseringsstøtteordningen.

Denne støtte kunne projektgruppen ikke søge, da vi ikke var ejere af en landbrugsejendom og ikke skulle være direkte investor i staldbyggeriet. Derfor blev det helt naturligt ansøgt i Niels Jørgen Pedersens navn. Status er, at månegrisstalden ikke bliver gennemført på den ansøgte lokalitet. Det betyder, at tilsagn om moderniseringsstøtte samtidigt er bortfaldet. Altså, at Niels Jørgen intet økonomisk udbytte har haft af forløbet. Aftalen mellem Niels Jørgen Pedersen og konsortiet bag selve stalden var ellers, at når alle tilladelser og finansiering var på plads, ville de fremtidige ejere af stalden skulle overtage alle forpligtigelser om indretning som modelstald mv. inklusive økonomiske tilskud til selve byggeriet. Projektet blev desværre ikke til noget her.

Projektgruppen finder det vigtig at pointere, at Niels Jørgen Pedersen i starten ikke ønskede en månegrisstald på sin jord. Han lyttede imidlertid til argumenterne om, at projektet vil være af stor betydning for en af Thisteds største arbejdspladser, nemlig Tican. Det fik Niels Jørgen Pedersen til at bakke op og lægge jord og navn til projektet, indtil der var etableret en ejerkreds.

Derfor er vi også dybt urimeligt, når nogen påstår, at Niels Jørgen Pedersen personligt har fået noget ud af sagen. Når et byggeprojekt som dette ikke bliver gennemført, så bliver støttekronerne selvfølgelig heller ikke udbetalt af staten. Projektgruppen søger nu en plan B for at kunne demonstrere miljøteknologier, dyrevelfærd og nye intelligente løsninger ved et andet landbrug. Valgkamp eller ej – så er decideret usande påstande om, at månegrisprojektet skulle være udnyttet til personlig vinding for Niels Jørgen Pedersen, helt uacceptabelt.

På vegne af projektgruppen Ove Thejls, Tican A/S

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top