Månegrisen er Thy’s selvkørende bil

Thy Erhvervsforum tog sammen med Tican Fresh Meat A/S, NNF og LandboThy for halvandet år siden initiativ til at samle landmænd, kommune, slagteri, teknologileverandører, byggefirmaer og vidensmiljøer for at få verdens første Månegrisstald til Thy.  For områdets byggefirmaer og teknologileverandører er det en fantastisk mulighed for at bruge erfaringerne ved Månegrisen som trædesten til fremtidens staldbyggeri.

Formålet med Thy Erhvervsforums engagement var helt klart – hvis en af området største virksomheder – TICAN, skulle have øgede chancer for at overleve, skulle vi sikre råvaregrundlaget til Tican og dermed bevare de mange lokale arbejdspladser. En øget lokal produktion af 40.000 årlige slagtesvin ville afgjort styrke den målsætning. Ligeledes ville man give lokale virksomheder som eksempelvis Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik og Skov A/S et teknologisk forspring i kampen om kunderne – både nationalt og internationalt.

– Vi startede projektet fordi fødevareproduktion er helt afgørende for Thy. Thy har noget at byde på når det drejer sig om fødevareproduktion og vi skal søge en førende position på dette både nationalt internationalt.. Månegris er udtryk for at man på forsøgsbasis prøver at finde en bæredygtig løsning der forener optimale produktionsvilkår og miljømæssigt forsvarlige produktionsmetoder. Det afgørende i Månegrisprojektet er netop at det skal være så miljøvenligt som muligt og reducere lugtgener så meget at man i princippet kunne lægge en svineproduktion i et industriområde, siger Erhvervschef Carsten Hougaard der er ked af al den negative omtale Månegrisen har fået.

Erhvervschef Carsten Hougaard, Thy Erhvervsforum

Erhvervschef Carsten Hougaard, Thy Erhvervsforum


Månegrisen kan kun ligge et sted i Thy
I tæt samarbejde med bl.a. Teknologisk institut blev både danske og internationale samarbejdspartnere inddraget i projektet, lige som der blev arbejdet med mange forskellige modeller og analyser der dels skulle sikre den miljømæssige vinkel såvel som fleksibiliteten i produktionsbygningerne.

– I løbet af projektet stod det klart for os at vi var utrolig begrænset af den eksisterende lovgivning. Når man ”vil prøve noget af” er man stadig underlagt de eksisterende regler og love, selvom man har til hensigt at være langt mere miljøvenlig end loven kræver det. Lidt på samme måde som ”den selvkørende bil”. Den er på papiret langt mere sikker end traditionelle biler, men skal stadig synes efter samme skrappe krav som traditionelle biler – man kan sige at Månegrisen er staldproduktionens svar på den selvkørende bil” siger Erhvervschef Carsten Hougaard og fortæller at placeringen af månegrisen er helt tilfældig.

– Der var reelt kun et sted i Thy,  hvor det var fysisk muligt – ud fra den eksisterende lovgivning at placere Månegrisstalden, og det var derfor vigtigt også at inddrage gårdejeren på samme måde som det var vigtigt at inddrage eksempelvis Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik, påpeger Carsten Hougaard.

Han fortæller, at Thy Erhvervsforums rolle alene var at samle kræfterne, knowhow og viljen ved både leverandører og kunder til månegrisen og slap derfor projektet da kræfterne bag besluttede at stifte et selskab der skulle konkretisere planerne – et selskab der i dag består af en lang række af interessenter og leverandører til en eventuel Månegris stald.

– Thy Erhvervsforum arbejder sammen med de andre erhvervsorganisationer i området for at styrke den lokale erhvervsstruktur og deres udviklingsmuligheder. Landbrug og fødevarer er centralt placeret i den forbindelse og det er afgørende at der gøres en indsats på dette område, som har været presset i en længere periode. Det er derfor et oplagt område for Thy at søge en førerposition – både nationalt og internationalt – det kan Månegrisen blandt andet sikre, siger Erhvervschef Carsten Hougaard, der samtidigt kommer med en opfordring:

– Alle skal være hjertelig velkommen til at se baggrundsmaterialet for projektet, der også indeholder analyser omkring lugtemission, ammoniakemission, metanemission og meget mere hvis det kan reducere usikkerheden blandt områdets borgere, slutter han.

 

Forfatter

Related posts

Top