Månegris-bagmænd forsøger at påvirke nævn

Af Mikael Fenger
Rosvangvej 48 – Jannerup
7700 Thisted

Den 13’ juni var der en artikel i ”Landbrugsavisen”, som kom på facebook. Artiklen en klagesang over det nye klagenævn – det, der nu hedder Miljø- og Fødevareklagenævnet. De er alt for langsomme, synes Søren Overgaard, der er en af de to innovative landmænd, der ”brænder efter at udvide deres produktion økonomisk -” (citat fra konsortiet Apollo Thys indledning til en ansøgning til GUDP under miljø- og Fødevareministeriet). Den anden er Niels Jørgen Pedersen – borgmesterkandidat for Venstre i Thisted.

Det er ikke første gang, at Søren Overgaard prøver at påvirke Klagenævnet – det gjorde han også i efteråret 2016, da han modtog de mange millioner skatteyderkroner i støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet. Støtte til at opføre en kolossal svinefabrik og producere 40.000 slagtesvin om året midt i det ubebyggede landskab ved Egebaksande i Thy, klods op ad National Park Thy.

Både Søren Overgaard og Niels Jørgen Pedersen er citeret for overstrømmende udtalelser om projektets miljømæssige fortræffeligheder. Det har vi også alt sammen hørt før. Søren Overgaard udtaler, at projektet overholder alle krav i loven – nå… men er det ikke det klagenævnet skal afgøre?

Miljøtiltagene på den planlagte svinefabrik i Jannerup skal først og fremmest sikre, at så mange som muligt af de 40.000 fedsvin om året kan overleve. De skal gå så tæt, æde så meget og vokse så hurtigt, at gasser fra deres eget fordøjelsessystem – gyllestanken – bliver så tæt, at den er farlig for dyrene selv – og for de stakkels billige ”østarbejdere”, der skal hyres til fabrikken. Miljøtiltagene får ikke nogen betydning for os, der skal leve op ad svinefabrikken. De får heller ikke nogen nævneværdig betydning for naturen, hvor fabrikken skal ligge. Det mest sandsynlige er, at gyllen fra de 40.000 svin skal spredes i området omkring Egebaksande – selvom miljøgodkendelsen igen og igen understreger, at gyllen skal køres til et biogasanlæg (800 årlige transporter til Holstebro eller Lemvig) – så stiller miljøgodkendelsen ikke noget vilkår om dette. I realiteternes verden plejer det at betyde, at det ikke bliver.

Niels Jørgen Pedersen er citeret for at kalde det et ”fantastisk” projekt. Når man tænker over det, så er det måske netop det, det er – fantastisk. Bygget på fantasi, uden nogen forbindelse til virkeligheden. Over de kommende år skal det konventionelle svinelandbrug udfase zink. Det vil give problemer med at få svinene op på den forlangte slagtevægt hvert døgn, hvis ikke man finder et alternativ – og guderne må vide, hvad det kunne blive. I de kommende år vil det blive bydende nødvendigt at gøre noget ved svine- MRSA i danske svinestalde – med den produktionsform, der anvendes i konventionel svineindustri, er der ganske simpelt intet alternativ til den penicillin, som allerede nu er ved at blive virkningsløs – for mennesker! Hvis ikke der handles her og nu, så kommer sundhedsvæsnet i Danmark til at betale en kæmpe regning – for fejltagelserne i svineindustrien. Og så er de helt uoverskuelige menneskelige omkostninger for dem, der bliver ramt af MRSA, endda ikke nævnt. Grænsen er nået – helt enkelt. Man kan godt forstå, at Niels Jørgen Pedersen har behov for ”at trække sig”…

Og med hensyn til de ”politiske bank”, som han nævner – er det så ikke noget, som han selv har været rodet ind i fra starten?

Forfatter

Related posts

Top