Lukkede skoler og børnehaver sættes til salg

Kommunalbestyrelsen i Thisted vedtog i aftes et kludetæppe af løsninger omkring fremtiden for de kommunale bygninger, der bliver til overs efter indførelsen af strukturændringerne på børne- og skoleområderne.

Lærkereden i Bedsted nedrives og matriklen skal sælges eller anvendes som rekreativt område.

Brombærhaven sendes i udbud og Strategi- & Økonomiudvalget fastsætter vilkår for udbud. 15 stemte for og 11 imod og en enkelt undlod at stemme.

Vorupør Børnehus sættes i udbud idet Strategi- & Økonomiudvalget fastsætter vilkår for udbud forudsat, at skolen indarbejdes i udbudsmaterialet efter behandling omkring lukning af denne. 17 stemte for, 7 imod og 3 undlod at stemme. Det samme sker med Kridthuset i Hillerslev og skolen. her stemte 17 for, 8 imod og 2 undlod at stemme.

Jens Otto Madsen foreslog, at såfremt Skovly ikke overdrages til Naturstyrelsen, anvendes bygningen som koloni eller udflugtssted for kommunens børneinstitutioner. Dette stemte kun Jens Otto Madsen og DF´s Anja Sørensen for. Bygningen nedrives i stedet.

Og endeligt blev det besluttet, at bygningerne overdrages til Teknisk Forvaltning, der skal tage sig af den videre behandling.

Forfatter

Related posts

Top