Lokalt-forankret hospice bør skrives ind i Sundhedsaftalen

I går talte den lokale folketingskandidat for De Konservative, Torben Overgaard, varmt for at der i fremtiden skal etableres et hospice i enten Thy eller på Mors.

Og i Thisted Kommune er der opbakning til forslaget.

Således blev der allerede i slutningen af januar truffet beslutning i kommunalbestyrelsen om, at man i forbindelse med den kommende sundhedaftale mellem kommune og region, anbefaler at regionen arbejder for, at der netop oprettes et vist antal hospicepladser i Thy.

I sommers præsenterede tre arkitektstuderende i øvrigt hospice-projekt lige ud til Nationalpark Thy og Hanstholm Naturreservat.

Foto: Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top