Lokalpolitikere kigges efter i sømmene

Efter det første år på posten har Fredericia Kommunes byråd besluttet at evaluere sit arbejde og undersøge, om der findes andre og måske bedre måder at strukturere det kommunalpolitiske arbejde på, skriver den offentlige.dk.

Til at stå for undersøgelsen er der nedsat et nyt politisk udvalg, som senere på året skal komme med et oplæg til det samlede byråd.

Udvalgets første skridt er at udsende spørgeskemaer til de borgere, der har tilmeldt sig kommunens borgerpanel, samt til udvalgte foreninger og virksomheder. De bliver spurgt om deres syn på en række kommunalpolitiske emner og i særlig grad om deres opfattelse af samarbejdet med byrådet.

Spørgeskemaerne bliver fulgt op ad en række interviews med borgere, foreninger, erhvervsliv og byrådspolitikerne, og hele evalueringen forventes at ligge klar i starten af juni. Udvalget vil herefter drøfte evalueringen og forventer at kunne byde ind med forslag til en ny fremtidig politisk struktur til byrådet efter sommerferien.

Forfatter

Related posts

Top