Lokalhistorisk årbog udgivet for 27. gang

Han Herred Bogen 2022, der er 27. årgang af den lokalhistoriske årbog for både Øster og Vester Han Herred, udkom tidligere på ugen.

Bogen udgives af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og er i år på 256 sider i et stort format, rigt illustreret og med en forside, der prydes af et farvebillede af Kirsten Kjærs Museum i Langvad.

Her i den vestre del af hanherrederne er det naturligvis i første omgang artikler om emner fra Hannæs, der påkalder sig opmærksomheden. I næste omgang er det så artikler fra resten af Vester Han Herred, som 1793-1970 var forbundet med Thy, Thyholm og Mors i Thisted Amt og dermed havde regionalt hovedsæde i Thisted.

Efterhånden blev der dog opbygget institutioner i Fjerritslev, for eksempel et dommerkontor. Men Thisteds jurisdiktioner rakte endnu længere østpå, blandt andet omfattede Thisted Politikreds med »S« på nummerpladerne 1919-73 faktisk også de sogne, der 1970-2006 udgjorde Brovst Kommune.

Fra selve Hannæs fortæller Ingvard Jakobsen, Øsløs, historien om andelsmejeriet Hannæs, der åbnede produktionen i november 1911 og stoppede i oktober 1969 – og dermed når at fejre sine både 25-års og 50-års jubilæer.

Den anden artikel fra selve Hannæs er personlige erindringer, skrevet af den nu 94-årige Charles Klitgaard, Frøstrup. Han var i årtier kendt som en markant V-politiker på egnen og ikke mindst 1970-94 som medlem af Viborg Amtsråd og 1974-94 formand for amtets tekniske udvalg.

Fra egnene lidt længere østpå i det gamle Thisted Amt fortæller Erik Holm, Hanstholm, om sin oldemor (farfars mor) Maren Kirstine Andersen Møller (1863-1949) på Klim Odde og familiens tidstypiske landboliv.

Jens Peter Larsen, Fjerritslev, fortæller om sin egen opvækst fra 1959 på ejendommen Fuglsang i Brøndum.

Maria Rehling Refer, København, skriver om otte breve, hendes dengang 7-11-årige farmor, Minna, i årene 1900-04 skrev og sendte fra hjemmet på Toftegaarden i Kollerup til storesøsteren Margrethe, der var ude at tjene.

Endelig skriver Mariann Stenholm, Bonderup, om erhvervsmanden Egon Korsbæk (1947-2019), der med sin familie først fra 1974 boede 20 år på et nedlagt husmandssted på Aalegaardsvej og derefter til en noget større ejendom i Husby Hole med vid udsigt over limfjordslandet.

Ud over en række yderligere artikler med udgangspunkt i Øster Han Herred indeholder årbogen også styrelsesberetningen for samvirket, billeder fra »Det Gamle Album« – også godt repræsenteret fra begge herreder – samt nyhedsoversigten »Årets gang« fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021 foruden omtaler af aktiviteterne i samvirket samt i de mange lokalhistoriske lokalforeninger og andre relevante aktiviteter.

Forfatter
Tags
Top