Lokale virksomheder går ind i kampen om landevejsudvidelse

Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd har som et første skridt involveret 5 lokale virksomheder som ambassadører i den fælleskommunale indsats for en udvidelse af A26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning

Kommunerne og det lokale erhvervsliv samler nu kræfterne for at få virkeliggjort mange års ønske om en udvidelse af A 26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning.

Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner har allerede iværksat en fælles indsats for at få en udvidelse af strækningen skrevet ind i regeringens plan for statslige investeringer i infrastruktur frem mod 2030, og nu inddrages det lokale erhvervsliv og organisationer altså i indsatsen for at skabe politisk opmærksomhed om det store behov for en forbedret infrastruktur i området.

I første omgang optræder en række lokale virksomheder som ’ambassadører’ i den fælleskommunale indsats. Næste skridt bliver at invitere en bredere vifte af interesserede virksomheder og organisationer i projektet.

Væksten hæmmes
– Forbedring af den trafikale infrastruktur står højt på de lokale virksomheders ønskeseddel. Mere end nogensinde opleves de utidssvarende trafikale forhold som en væksthæmmer, og derfor har vi fundet det naturligt at inddrage virksomheder og organisationer aktivt i det fælles projekt for opgradering af strækningen Hanstholm-Herning, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune og direktør Per Søndergaard, Morsø Erhvervsråd samstemmende og fortsætter:

Hans Ejner Bertelsen. Foto: Morsø Kommune

– Det er ikke alene de transporttunge virksomheder, der mærker problemet hver eneste dag. Andre typer af virksomheder er også afhængige af, at deres medarbejdere kan komme til og fra området, og flere oplever, at det er vanskeligt at tiltrække medarbejdere, fordi transporten fra f.eks. Herning eller Viborg opleves som besværlig og alt for lang.

Virksomhederne høres på Christiansborg
Virksomhederne kan være med til at skabe opmærksomhed om behovet for statslige investeringer i en løsning med 2+1 veje på A 26 og Rute 34. Det skal blandt andet ske ved at invitere ministre og folketingsmedlemmer til møde i området, indgå i debatten og aktivere det netværk, virksomhederne har i deres organisationer m.v.:

Direktør for Morsø Erhvervsråd Per Søndergaard. Foto: Morsø Erhvervsråd

– Erhvervslivets stemme bliver hørt på Christiansborg. Og hvis regeringen mener noget med sine politiske ambitioner om ”udvikling i hele Danmark og ”et Danmark i balance” er det på høje tid at foretage nogle statslige investeringer, som kan bringe det overordnede vejnet her i området up-to-date og forbinde det nordvestlige Jylland med motorvejsnettet. Det forventer jeg, at alle kan se det rimelige i, siger Hans Ejner Bertelsen.

En af repræsentanterne for de nye ambassadørvirksomheder på Mors, direktør Klaus Hansen fra XL-Byg Tømmergaarden tilføjer:

– Der er et stort behov for, at A26 og rute 34 bliver koblet på motorvejsnettet. Et ønske, som erhvervslivet har haft i rigtig mange år. Vi kan kun bakke op om Morsø Kommunes og Morsø Erhvervsråds initiativ.

Morsø Erhvervsråds direktør Per Søndergaard slutter:

– Det er afgørende vigtigt, at alle bakker op og er enige. Vi står i en situation, hvor alle 4 kommuner, erhvervsliv og organisationer bakker op langs strækningen på A26 og rute 34.

Alle, som har interesse i projektet, inviteres i den kommende tid ind. Størst mulig ejerskab øger projektets vinderchancer.

På Mors er følgende virksomheder og organisationer foreløbig inddraget i indsatsen:
Mollerup Mølle, Fredsø Vognmandsforretning, XL-Byg Tømmergaarden, Jesperhus Feriepark og Frontego. For organisationerne foreløbig Dansk Industri Thy/Mors og Morsø Erhvervsråd, hvor sekretariatet for den tværkommunale indsats samtidig er placeret.

Forfatter

Related posts

Top