Lokale unge søger imod nye HF-lininer

Torsdag slog Thy-Mors HF & VUC dørene op for kommende elever og deres forældre. Her kunne de høre om skolens otte nye hf-linjer, som træder i kraft efter sommerferien. Desuden mødte gæsterne skolens vejledere og fik en rundvisning af nogle af skolens elever, som også fortalte om studiemiljøet.

– cirka 60 besøgende mødte op til orienteringsmøderne i vores 2 afdelinger, i henholdsvis Thisted og Nykøbing, hvilket vi betragter som yderst tilfredsstillende, siger vicerektor og hf-uddannelseschef Erik Dose Hvid.

HF som grunduddannelse åbner mange døre 
De otte nye hf-linjer vil hver have deres eget linjefag og samme opbygning, som skolens populære linje HF-Cold Hawaii, hvor surfing er en del af skoleskemaet.

– Skolen ønsker at give eleverne en vis frihed til at udøve deres interesser i skoletiden, men forventer samtidig at de udviser seriøsitet og sammenhold angående skolen, fortæller Erik Dose Hvid.

 

Thy Mors HF & VUC 3

Hf som ungdomsuddannelse er nu også aktuelt for kommende elever, som netop har afsluttet 9. klasse, da de ifølge den nye gymnasiereform kan blive optaget på uddannelsen efter afslutningen af 9. klasses eksaminer.

En studentereksamen på hf giver adgang til at søge om optagelse på korte- og mellemlange uddannelser, og med en udvidet fagpakke kan man også søge om optagelse på de lange videregående uddannelser på universiteterne.

Som noget nyt i hf-uddannelsen vil der i løbet af de to år være projekt- og praktikperioder, hvor eleverne samarbejder med virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner i lokalområdet. Dette samarbejde skal være med til at afklare de unge i forhold til deres videre studie- og karrierevalg.

Forfatter

Related posts

Top