Lokale unge gav gode input til regionsrådspolitikerne

Der var masser af inspiration at hente for politikerne fra Regionsrådet, da elever fra Thisted Handelsgymnasium, Morsø Handelsgymnasium, Morsø Gymnasium samt SOSU STV forleden deltog i arrangementet ’Nordpol18’ på EUC Nordvest. Her gav eleverne deres input til udviklingen af den nye regionale udviklingsstrategi.

Bag ’Nordpol18’ står netop Regionsrådet, som med arrangementet har ønsket at inddrage de lokale unge i udviklingen af en ny regional udviklingsstrategi.

Således vil der også blive afholdt tilsvarende arrangementer i Aars, Aalborg og Frederikshavn. Til arrangementet i Thisted, var der tilmeldt godt og vel 70 elever, og det skabte livlig debat rundt omkring ved bordene, hvor arrangørerne havde ”blandet kortene” således, at der var repræsentanter fra hver af de fire skoler ved alle borde.

Regions-Battle, debat og dialog
Zjakalen var ordstyrer på arrangementet, og han lagde ud med en ’Regions-Battle’, hvor eleverne skulle dyste mod hinanden i en Kahoot-konkurrence. Spørgsmålene var regionalt betonede og kom vidt omkring inden for områder som fx seværdigheder og kultur, uddannelse og erhverv, og præmier var der masser af. Belønningspræmier i form af chokolader og teaterbilletter blev løbende uddelt i takt med at eleverne præsterede, men også hovedpræmien – en lækker Sonos-højttaler – bidrog til at sikre, at eleverne ydede deres optimale.

Herefter var det tid til debat og dialog. Zjakalen gav løbende eleverne emner, der skulle diskuteres ved bordene, og som de efterfølgende skulle præsentere i plenum. Herefter fik regionsrådspolitikerne mulighed for at komme med deres kommentarer og feedback til de indkomne forslag og betragtninger.

– Jeg synes, at de har været rigtig gode til at få det til at virke interessant, og jeg føler faktisk, at alle elever var meget engagerede og interesserede. Nogle af de spørgsmål, vi skulle debattere, var meget store spørgsmål, som det kan være svært at komme med konkrete løsninger på, men jeg synes, at politikerne var gode til at lytte til det, vi kom med, fortæller Simon Majgaard Søndergård, der går i 3.g. på Thisted Handelsgymnasium.

Simon Majgaard Søndergård

Martin Dommerby Nielsen, ligeledes fra 3.g. på Thisted Handelsgymnasium, er selv engageret i lokalpolitik som lokalformand for Venstres Ungdom, ligesom han har været engageret i ungefællesskabet Demokratur i Thy. Han er varm fortaler for, at man som politikere er klar til at gå i dialog med borgerne, så dagens arrangement faldt også i god jord hos ham.

– Det er supervigtigt, at man snakker med alle samfundsklasser, med personer af begge køn og i alle aldre. Ikke bare i Region Nordjylland men i hele Danmark. For jeg tror på, at man ved at gå i dialog med borgerne vil kunne finde nogle holdninger og idéer, som de ”typiske politikere” måske ikke vil kunne finde frem til. Arrangementet i dag har fungeret supergodt – også meget bedre, end jeg egentlig havde forventet, fastslår Martin Dommerby Nielsen.

Martin Dommerby Nielsen

 

Eleverne blev en god oplevelse rigere, og de regionale politikere fik masser af gode og konstruktive input med sig hjem, som de kan bruge i deres videre arbejde med udviklingen af en ny regional udviklingsstrategi.

Forfatter

Related posts

Top