Lokale uddannelseskulturer mødes på Kulturmødet

Når Kulturmødet torsdag slår dørerne op, er de lokale Den Kombinerede Ungdomsuddannelser dybt involveret i bygningen af kulturbyen ”Timbukto” ved KulturFjorden

Morsø Produktionsskole og Den Kombinerede Ungdomsuddannelse arbejder tæt sammen om af få byen færdig til tiden.

”Timbukto” som er navnet på byen ved kulturfjorden er designet og bygges af DeTours, som er en udspringer af Frontløberne i Aarhus. DeTours er kendt for deres kreativitet, iderighed og at skabe rammer og indhold, der taler til de unge; og det er dem, der er tovholdere på projektet ved Kulturfjorden.

Lokale unge får ejerskab i ungeprojektet
Morsø Produktionsskole samt Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er kommet med i projektet og de unge mennesker hjælper med skabelse af byen.

– Det er mange forskellige og spændende opgave de unge får lov at løse. En elev fra den kombinerede ungdomsuddannelse udtaler ”det er rigtig fedt at være en del af. I dag har jeg malet en masser og også lært meget om, hvordan man styrer sådan en vild og skør proces, lyder det fra Janni Mikkelsen fra EUC NordVest.

Eleverne fra Den Kombinerede Ungdomsuddannelse –i daglig tale KUU – er med hele ugen og på Fredag får de besøg af klasser fra Thisted, som de skal fortælle om, hvad Kulturmødet er og vise rundt.

Timbutku Kulturmødet 1

Vigtigt at de unge kommer ud
Kombineret Ungdomsuddannelse er en ny uddannelse som tager det bedste fra de eksisterende uddannelsestilbud –blandt andet derfor arbejdes det sammen med Morsø Produktionsskole og Thy-Mors HF og VUC. Til daglig er KUU fysisk er placeret på EUC Nordvest – Handelsskolen i Nykøbing Mors.
– En vigtig del af uddannelsen er at få erfaringer fra arbejdsmarkedet. Derfor er eleverne ofte på forskellige virksomhedsbesøg og i erhvervstræning samt hjælpere til diveres arrangementer som fx Kulturmødet, siger Udbudskoordinator KUU i Nykøbing Janni Bransholm Mikkelsen, der understreger vigtigheden af, at eleverne kommer ud.

– det er med til at gøre teorien, der læres på skolen, praksisnær og meningsfuld. Desuden lærer vores elever rigtig meget om arbejdspladskultur og samarbjede ved at besøge og prøve forskellige arbejdspladser, siger hun.

Forfatter

Related posts

Top