Lokale udbydere indgår samarbejde om arbejdsmiljø

Kursuscentret.nu på EUC Nordvest og Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest har indgået en samarbejdsaftale om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsmiljøloven kræver, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter eller arbejdsledere skal gennemføre uddannelsen senest tre måneder efter deres valg. Og det bliver med det nyindgåede samarbejde lettere at overholde med den nye kursusfrekvens.

Baggrunden for samarbejdet er, at begge parter bruger mange ressourcer på at udbyde uddannelsen, og antallet af potentielle kursister er relativt begrænset.

– I dag gennemfører vi hver især arbejdsmiljøuddannelsen ca. fire gange årligt. Tilsammen udbyder vi således uddannelsen ca. otte gange årligt, men da vores kurser ofte ligger meget tæt på hinanden, er udbuddet ikke jævnt fordelt hen over kalenderåret. Fremadrettet vil vi sprede i alt seks kurser ud over et helt år, så der ca. hver anden måned vil være mulighed for at tage uddannelsen, oplyser Mona Søe fra Kuruscenteret.nu.

Det første år vil der være tre kurser i Nykøbing, to i Thisted og et i Fjerritslev. Alle kurser foregår i EUC Nordvests lokaler og med Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest som ansvarlig for undervisningen.

Forfatter

Related posts

Top