Lokale tiltag styrker nydanskeres sundhed og trivsel

Når man som udlænding kommer til Danmark, kan det være svært at forstå en række ting som f.eks. “hvem skal jeg kontakte hvis jeg bliver syg? Hvilken slags tøj skal mit barn have med i børnehave? Hvordan laver jeg en sund madpakke til mit barn?” osv.

På Sprogcenter Thisteds sundhed- og trivselsemnedage tager gæsteundervisere fat den type spørgsmål for at støtte nydanskere i at leve sundere, og give dem en bedre forståelse for det at være forældre.

Den 1. og 2. oktober deltager over 115 kursister fra forskellige lande i 3 workshops med fokus på børneliv i Danmark, hvordan man navigerer det danske sundhedssystem og gode råd til at spise sundt. 

– Vi ser de 2 dage som en del af kommunes forebyggende indsats med udlændinge. Vi ved, at udlændinge generelt i Danmark kæmper med udvikling af livstilssygdomme som Type 2 diabetes. Vi inddrager sproglærere, fagpersoner fra Sundhed & Kvalitet, Integrationsafdelingen og læger fra Sund Nord med det formål til at klæde nydanskere bedre på til at spise sundere, støtte deres børn i skoler og dagsinstitutioner, og forstå hvor de skal hen, hvis de eller deres børn bliver syg eller har brug for en anden slags hjælp fra sundhedssystemet. Sproglærere deltager i alle workshops og kan derfor være med til at støtte både læring på dagen og knytte nøglepunkter til deres undervisning efterfølgende, fortæller Cathy Brown Stummann, konsulent i Asyl- og integrationsafdelingen i Thisted Kommune.

Foto: Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top