Lokale surfere tættere på aftale om MIDDLES

Foreningerne Surfklubben NASA og Friends of Cold Hawaii er blevet enig med GPP Vind om at arbejde videre med et koncept for en aftale om vindmøllerne på Hanstholm Havn.

– Hvis det viser sig, at der er et problem med en eller flere møller, så har man mulighed for at stoppe møllen i den periode, hvor den ødelægger surfspottet. Det kan være i bestemte vindretninger eller lokale forhold, der gør, at det er ubrugeligt i de timer, hvor der er nogen ude at surfe. Resten af tiden skal den rotere og give god energi, siger Stian Eide til DR.

Både GPP Vind, “surferne” og evt. Thisted Kommune bidrager økonomisk med henblik på at dække tabet forbundet med at stoppe møllerne. Detaljerne i aftalen er endnu ikke forhandlet på plads.

Danmarks Idrætsforbund, Dansk Sejlunion og Hanstholm Rådet bakker op om fremgangsmåden.

Foto : Ole Vognstoft

Forfatter

Related posts

Top