Lokale surfere ikke med i mølle-klage

De lokale surfere fra NASA i Klitmøller samt organsationerne Friends of Cold Hawaii og Dansk Sejlunion er ikke med i den klage over vindmøllerne på Hanstholm Havn.

NASA formand Stian Eide slår fast, at man mener, som man hele tiden har ment og har arbejdet på siden 2005, at dialog og en fælles løsning, som tilgodeser begge parter, er vejen frem.

– Vi er i dialog med Hanstholm Havn og GPP Vind om at finde en løsning, som tilgodeser begge parter. Vi forholder os næste gang til sagen, når forslaget om kort tid foreligger. Vi har ikke kompetencerne til at vurdere indholdet i selve klagen og forholder os dermed ikke til dette, siger han.

Det er surferen Nikolaj Mortensen fra Røde på Djursland, der har klaget til Miljø- & Fødevareklagenævnet over Thisted Kommunes håndtering af sagen om vindmøllerne på Hanstholm Havn.

Forfatter

Related posts

Top