Lokale landboforeninger laver fælles selskaber

Landmændene efterspørger eksperter, og med det nye samarbejde har de tre landbofor-eninger sikret sig, at de også i fremtiden kan leve op til denne efterspørgsel. Agri Nord, Landbo Limfjord og LandboThy stifter selskaberne KvægXperten og SvineXperten, som er en sammenlægning af de tre foreningers rådgivningsteams på hen-holdsvis kvæg og svin.

Formand for Landbo Limfjord, Claus Clausen, begrunder samarbejdet med, at der er behov for større ekspertise på rådgiverfronten på de smalle områder. De store områder som økonomi- og planteavlsrådgivningerne i foreningerne har en størrelse, hvor de i dag har kapacitet til specialisering – til gengæld er udfordringerne større på de mindre fagområder så som kvæg og svin.

– Med det nye samarbejde kan vi øge specialiseringen inden for de enkelte områder. Kunderne vil beholde deres faste rådgiver, som de har i dag, men de får fra dag ét mulig-hed for at trække på flere eksperter i takt med, at behovet for specialiseret rådgivning opstår. Det er uanset, om det handler om fodring, reproduktion eller noget helt tredje, siger Claus Clausen, der oplyser, at KvægXperten og SvineXperten kommer til at bestå af henholdsvis 12 og 10 rådgivere.

Fremtidssikret rådgivning
Det vigtigste er, at rådgiverne er så meget ude hos kunderne som muligt, da det er der de kan gøre en forskel. Rådgiverne vil desuden have en fysisk base i hver af de tre foreninger. Udviklingen går stærkt for tiden både ude hos landmanden og i rådgivningsbranchen. Derfor mener formand for LandboThy, Leif Gravesen, at tiden er inde til et øget samarbejde foreningerne imellem.

– Vi ønsker at skabe en stærk rådgivning, som kan imødekomme fremtidige behov. Vi me-ner, at samarbejdet er nødvendigt både for at sikre den rette rådgivning til vores kunder og for at skabe en stærk faglig enhed med plads til eksperter, og som kan være tæt på vores kunder, siger Leif Gravesen. – Markedet for rådgivning er i dag under store forandringer. Hvor vi tidligere så, at det var den nære rådgivning fra de lokale landboforeninger, ser vi nu mere et marked, der efter-spørger specialister på tværs af foreninger og virksomheder, siger Leif Gravesen.

 

Fra venstre ses – Claus Clausen, Benny Kirkegaard (Landbo Limfjord), Mads Waidtløw, Carl Chr. Pedersen, Jørgen Kristen-sen, Leif Gravesen, Henrik Galsgaard (LandboThy) og Kim Koch (Agri Nord).

Fra venstre ses – Claus Clausen, Benny Kirkegaard (Landbo Limfjord), Mads Waidtløw, Carl Chr. Pedersen, Jørgen Kristen-sen, Leif Gravesen, Henrik Galsgaard (LandboThy) og Kim Koch (Agri Nord).

 

Respekt for hinanden
Formand for Agri Nord, Carl Chr. Pedersen, ser frem til det nye samarbejde.

– Vi har etableret et ligeværdigt samarbejde med respekt for hinandens ejerforhold. Samarbejdet er udelukkende på kvæg- og svinerådgivningen. Det er her, vi ser fordelene for vores medlemmer, mens vi fortsat er tre selvstændige foreninger og rådgivningsvirksomheder på alle andre områder. For at sikre et tæt samarbejde med den øvrige faglige rådgivning til vores landmænd, vil selskabernes bestyrelse bestå af de tre direktører fra henholdsvis Agri Nord, Landbo Limfjord og LandboThy, fortæller Carl Chr. Pedersen.

Den daglige ledelse
Den daglige ledelse af KvægXperten vil blive varetaget af Chefkonsulent Jørgen Kristensen. Den daglige ledelse af SvineXperten vil blive varetaget af Chefkonsulent Mads Waidtløw.

Foreningerne vil i de kommende dage kontakte kunderne i kvæg- og svinerådgivningerne for at fortælle mere om de nye muligheder.

Vedhæftet: Billeder af de tre formænd – fra venstre ses Claus Clausen, Carl Chr. Pedersen og Leif Graversen.

Samt billede af formænd, direktører og chefkonsulenter. Fra venstre ses – Claus Clausen, Benny Kirkegaard (Landbo Linfjord), Mads Waidtløw, Carl Chr. Pedersen, Jørgen Kristen-sen, Leif Gravesen, Henrik Galsgaard (LandboThy) og Kim Koch (Agri Nord).

Forfatter

Related posts

Top