Lokale kræfter bag havneudvidelse på Jegindø

Planerne om at udvide Jegindø Havn er ikke nye. De har eksisteret de seneste tolv år. Det nye er, at nu bliver planerne til noget.

Der er søgt og bevilliget penge fra en EU-vækstpulje, og det er hovedårsagen til, at havnens bestyrelse nu har kunnet sætte arbejdet i gang. Formand for havnens bestyrelse Bo Husted Kjeldgaard fortæller også, at de har fået en fantastisk lokal opbakning. Både fra de lokale, kommunen og lokale virksomheder, som f.eks. Sparekassen Thy, der er med som finansiel partner.

Første spadestik
Det var en fantastisk smuk dag på Jegindø Havn fredag den 21. november. En kombination af vindstille, dis og solskin gjorde, at jord og himmel flød nærmest sammen ude over vandet. Denne flotte dag blev det samtidig markeret, at nu starter byggeriet af det nye havnebassin. Struer Kommunes Borgmester Mads Jakobsen fik lov til at betjene en stor gravko til det første spadestik.

Ca. 150 personer var samlet til begivenheden og her i blandt også afdelingsleder i Sparekassen Thy i Hvidbjerg Birgith Bach Riis. Sammen med sparekassens erhvervsafdeling i Thisted har Hvidbjerg afdeling samarbejdet med havnebestyrelsen om finansiering af de millioner, der på et senere tidspunkt vil blive frigivet fra Erhvervs- og Naturstyrelsens EU-udviklingsspulje og i tilskud fra Struer Kommune.

Flere muslingebåde
Det er ønsket om at udvikle lokalt fiskeri og industri, der ligger til grund for udvidelsen. Målsætningen om, at der skal være 7-8 muslingebåde, der lander fast i på Jegindø, er faktisk allerede nået. Med det store 1.600 kvm. nye bassin bliver der ekstra gode anløbs- og lodsefaciliteter samtidig med, at der også er god plads til både fritidsfiskere og turistsejlere. Kapaciteten i den lokale muslingeindustri udvides samtidig, så bådene kan serviceres.

EU midlerne og tilskuddet fra Struer Kommune dækker havneudvidelsen, mens udgifter til f.eks. opgravning til øget vanddybde og etablering af lys på havnen finansieres gennem Sparekassen Thy.

Hvis alt går efter planen, så bliver den første maj 2015 også en festdag, hvor havneudvidelsen står færdig.

Foto :
På billedet er det Birgith Bach Riis fra Sparekassen Thy i Hvidbjerg, der får en snak med formand for Jegindø Havn, Bo Husted Kjeldgaard.

Forfatter

Related posts

Top