Lokale iværksættere lærer fra sig

Med inspirerende oplæg fra lokale iværksættere har ca. 30 elever fra Thisted Handelsgymnasium netop kickstartet et undervisningsforløb med fokus på jura og iværksætteri.

Forløbet er en aktivitet under det EU-støttede projekt ’Iværksætteri & Jobskabelse’, som EUC Nordvest gennemfører i samarbejde med en række nordjyske partnerskoler.

Mille Kristensen, iværksætteren bag Thykassen, og Pia Stigaard Skammelsen, iværksætteren bag Oh So Quiet, bød til Kick-Off begge ind med oplæg, hvor de fortalte om deres opstart af ny virksomhed og de juridiske erfaringer, de har fået med sig fra den proces. Herudover bød inspirationsdagen også på et indlæg fra iværksætter Kristin Assaad, der med sin erhvervsjuridiske virksomhed, LegalUp, yder juridisk rådgivning til virksomheder, heriblandt start-ups.

I de kommende uger skal eleverne så arbejde med de juridiske aspekter, der er i forbindelse med etablering af ny virksomhed, og afslutningsvist skal de udarbejde en juridisk manual for nystartede virksomheder.

Mille Kristensen er iværksætteren bag Thykassen. Foto: Sanna Hörvallius

– Formålet med det her undervisningsforløb er at få gjort juraen mindre teoretisk og virkelighedsfjern og få synliggjort jurafagets praktiske relevans for eleverne, fortæller  lektor Lars Frederiksen, der er iværksætterkoordinator på projektet.

Entreprenante kompetencer er styrket
Undervisningsforløbet er blot ét af flere forløb under projekt ’Iværksætteri & Jobskabelse’, hvis formål er at udvikle, facilitere, implementere og forankre tiltag, der kan fremskynde iværksætteri og entreprenørskab i uddannelsessystemet.

Skolernes undervisere skal gennem projektaktiviteterne klædes på til at sikre, at elevernes viden og entreprenørielle kompetencer er brugbare, ikke blot i undervisningssammenhæng men også i den virkelige verden, der møder eleverne efter endt uddannelse.

Ud over EUC Nordvest deltager også Hasseris Gymnasium, Hjørring Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Aalborg Handelsskole og Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i projektet.

Projektleder Helene Elisabeth Dam Jørgensen. Foto: EUC Nordvest

Samlet set er målet, at i alt 1680 elever og 250 undervisere deltager i projektaktiviteterne.

– Med ca. et halvt år tilbage er vi godt på vej til at nå det mål. Men hvad der er endnu mere interessant at se på er, hvad de deltagende elever så oplever, at de får ud af at forløbene. Eleverne bliver bedt om at udfylde et spørgeskema både før og efter forløbene, og for de aktiviteter, der har været afviklet fra projektets start og frem til og med september 2020, viser det sig, at 72% af eleverne oplever, at deres innovative erhvervsrettede færdigheder er blevet styrket, ligesom 68% af eleverne føler, at deres handlingsorienterede færdigheder udi entreprenørskab er blevet bedre, fortæller projektleder Helene Elisabeth Dam Jørgensen.

’Iværksætteri & Jobskabelse’ har kørt siden august 2017 og afsluttes ultimo august 2021.

Foto: EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top