Lokale elever får højere karakterer end landsgennemsnittet

Andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve er steget på Dueholmskolen på Mors, således at andelen nu er 4,3 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Det viser de nyeste tal for karaktergennemsnittet og kompetencedækningen for skoleåret 2017-2018 der netop er blevet offentliggjort.

Tallene viser at 93,7 % af eleverne ved afgangsprøven på Dueholmskolen har fået en karakter med mindst 2 i dansk og matematik, hvor gennemsnittet på landsplan er 89,4 %.

Karakteren 2 i henholdsvis dansk skriftlig og mundtlig og matematik skriftlig er en del af de minimumskrav, der er for at tage en ungdomsuddannelse.

– Vi er meget stolte af, at størstedelen af vores elever nu klarer sig bedre i dansk og matematik. Det er en flot og fokuseret indsats af både lærere, forældre og ikke mindst børnene igennem en længere periode. Det betyder kort sagt, at flere nu har muligheden for at tage en ungdomsuddannelse, fortæller Tore Müller formand for Børne- og Kulturudvalget i Morsø Kommune.

Formand for Børne- og Kulturudvalget Tore Müller

Det positive resultat skal ses i sammenhæng med en særlig indsats på området, som også tidligere udmøntede sig i en millionbonus fra regeringens skolepulje til Dueholmskolen for at løfte karakterne. I den forbindelse var skoleleder på Dueholmskolen også meget tilfreds med resultatet:

– Jeg er glad for, at vi har kunnet sende flere elever afsted med nogle karakterer, som de kan bruge til noget. Det er det vigtigste, og det er jeg stolt af, sagde Lars Zedlitz Alberg

Højt spring i karaktergennemsnit
I en årrække har Dueholmskolen, ligget under landsgennemsnittet, og sidste år var det kun 84,5 % af eleverne, som fik karakteren 2 eller mere i dansk og matematik.

– Et spring på hele 9,2 % point er meget imponerende og viser, at det kan betale sig, når vi bakker op om de særlige indsatser. Det er dog vigtigt for mig, at pointere at folkeskolen ikke kun handler om karakterer. Det handler i mindst ligeså høj grad om at forme de unge til at blive bevidste og selvstændige individer, og det føler jeg til fulde lykkedes, fortæller Tore Müller.

Indsatsen har også haft en positiv effekt på resultatet af karaktergennemsnittet for de bundne prøver i 9. klasse. Her svarer Dueholmskolens gennemsnit på 7 præcist til landsgennemsnittet. Sidste år var gennemsnittet på 6,1.

Foto: Dueholmskolen

Forfatter

Related posts

Top