Lokal juleopsparings-forening nedlægger sig selv

Spareforeningen, Julens Glæde, i Snedsted har efter 99 år valgt at nedlægge sig.

Siden 1919 har folk kunne indbetale et beløb hver 14. dag, som blev udbetalt igen ved juletid.

Men foreningens indsamler gennem de sidste ti år er blevet alvorligt syg, og samtidig er interessen for at være med i spareforeningen dalet. Derfor har foreningen nu valgt at nedlægge sig selv.

I starten blev de opsparede beløb udbetalt i enten checks eller kontanter, men i de senere år var det kontooverførsler der blev gjort brug af.

Forfatter
Top