Løsning tæt på for surferne ved Vandet Sø

På kun en god time lykkedes det repræsentanter for bredejere, surfere, kommunens forvaltning, Naturstyrelsen samt kommunens udvalg for klima, miljø og teknik at strikke en løsning sammen, der kan sikre surferne adgang til Vandet Sø, skriver Thisted Dagblad.

Forslaget vil give adgang fra en ny p-plads øst for Vandetvej langs afvandingskanalen fra den tørlagte østlige del af Vandet Sø til søens surf-område. Her skal anlægges en befæstet grussti langs den nordlige side af kanalen.

Og den løsning var alle enige om at gå efter og heller ikke fra Danmarks Naturfredningsforening, var der indvendinger.

Forfatter

Related posts

Top