Lise Bech : God aftale om ny pesticidstrategi

Af Lise Bech MF
landbrugs- og fødevareordfører for DF
Valgt i Thisted-kredsen

Danmark har verdens bedste grundvand. Og det skal vi også have i fremtiden! Samtidigt er Danmark et landbrugsland.

Et stort flertal i Folketinget (kun Enhedslisten og Alternativet er ikke med) er netop blevet enige om en ny pesticidstrategi for 2017-21, som viser, at de to ting sagtens kan gå hånd i hånd. Her i landet kan vi godt have et effektivt landbrugserhverv og tage hånd om natur, grundvand og fødevaresikkerhed på samme tid.

Med den nye pesticidstrategi sætter vi rammen for en reduceret belastning og for en fornuftig og sikker brug af pesticider i Danmark. Jeg er især glad for, at der fremover skal gøres mere for sikre en forstærket beskyttelse af grundvandet mod pesticider inden for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO), forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser. Det er her, mange af udfordringerne med pesticider findes, så det er meget vigtigt.

For Dansk Folkeparti har det også været centralt at styrke kontrolindsatsen overfor forhandlerne. Derfor glæder det mig også, at forligspartierne er blevet enige om en ambitiøs målsætning om at sænke antallet af overtrædelser hos forhandlerne fra 30 til fem procent i 2019. Samtidig stiller vi krav til, at den konventionelle landmand skal anvende afdriftsreducerende dyser, som forhindrer, at pesticiderne fra den konventionelle landmand flyver over til den økologiske nabos frugt og grønt.

Det er ligeledes vigtigt, at der som et led i pesticidstrategien skal laves en handlingsplan mod resistens, som skal indgå i godkendelsen af pesticider.

Alt i alt er det en rigtig god aftale, som vil minimere pesticidbehandlingen til gavn for grundvand, fødevaresikkerhed og så videre. Det synes jeg, at vi alle sammen kan være rigtig godt tilfreds med.

Forfatter

Related posts

Top