Limfjordskommuner kræver ekstra høringsperiode

Kommunerne omkring Limfjorden vil ikke risikere at blive overrumplet at pludselige beslutninger i Miljøministeriet om, hvilke tiltag der skal til for at mindske udledningen af næringsstoffer i Limfjorden.

Derfor ønsker de en ekstra høringsperiode lagt ind i arbejdet med de særlige vandområdeplaner, skriver Nordjyske.

Et væsentligt punkt i Limfjordsrådets indsigelse er diskussion om ny virkemidler og problemet med, at der ikke redegjort for den kommende indsats mod kvælstofudledning.

Limfjordsrådet henstiller, at både kommunernes arbejdsbyrde og bidrag til økonomien fordeles jævnt over planperioden.

Forfatter

Related posts

Top