Limfjorden gisper efter vejret

Det varme forår, kombineret med alt for lidt vind, får nu Limfjorden til at gispe efter vejret.

Og det har den gjort længe, lyder det fra Viggo Kjølhede, der er formand for Foreningen Muslingeerhvervet:

De foreløbige målinger viser, at det står særdeles skidt omkring Skive, i Louns Bredning og Hjarbæk Fjord.

Den manglende vind gør, at der ikke bliver rørt rundt i vandet og derfor rammes fjorden af iltsvind på bunden, hvor muslinger og andre fisk normalt holder til, fortæller miljøtekniker Bent Jensen:

Naturstyrelsen måler i dag ilten i farvandene mellem Mors og Thy – men umiddelbart ser det ud som om, at Fjorden gisper efter vejret.

Indslaget var produceret i samarbejde med TV2 Nord.

Forfatter

Related posts

Top