Leverandører og andelshavere splittede om Tican

Mens ledelsen og medarbejderne er positive overfor den kommende fusion med tyske Tönnies, er leverandører og andelshavere splittede.

En af af Ticans største leverandører og andelshaver Christian Hvelplund, byder ifølge TV MidtVest fusionen velkommen:


.
LandboThy’s formand Morten Yde er selv leverandør til Tican og han betegner mandagens fusion som bombe.

Han er som sådan ikke imod Tönnies indtog i den nordvestjyske slagteribranche, men de ændrede planer gør ham usikker på fremtiden.

– I den pressede svinebranche er bønderne nu bekymrede for, om de kan få de priser, de har brug for, og om den efterbetaling, de skal have for det seneste slagteriår, er lige så god som den, de blev stillet i udsigt. Hvis Dansh Crown fusionen var gået igennem, kendte vi udsigterne. Nu kender vi ikke fremtiden endnu, siger Morten Yde.

Ledelsen af Tican mødes med slagteriets leverandører og andelshavere til et orienteringsmøde i aften.

Forfatter

Related posts

Top