Lettere vej til kystsikring et skridt nærmere

En mere enkelt sagsbehandling af tilladelser til kystbeskyttelse er kommet et skridt tættere virkeligheden.

Folketinget har nemlig førstebehandlet et lovforslag der gør, at det fremover kun er nødvendigt med én tilladelse til kystbeskyttelse.

Med lovændringen samles de fleste nødvendige dispensationer og tilladelser hos kommunerne, som meddeler én samlet tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Kommunerne får fortsat hjælp og rådgivning fra Kystdirektoratet, særligt i sager der typisk rækker over længere kyststrækninger, og hvor der er flere grundejere med.

Planen er, at lovændringen træder i kraft til september.

Arkivfoto

 

Forfatter

Related posts

Top