Ledigheden stiger en smule

Den danske ledighed er steget en smule fra marts til april, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I perioden mellem de to måneder er ledigheden steget med 1300 personer, så der i april var 130.700 ledige. Det svarer til en ledighedsprocent på 4,6.

Tallene fra statistikbanken er sæsonkorrigeret og omregnet til fuldtidspersoner.

Stigningen fra marts til april er dog ikke større, end at ledigheden har været stort set uændret siden oktober sidste år. Fra oktober til og med marts i år er ledigheden med månedlige udsving faldet med i alt 1500 personer, hvorefter ledigheden så er steget fra marts til april.

Tallene kan Danmarks Statistik kan synes en smule forældede, set i lyset af at der under coronakrisen bliver offentliggjort daglige tal for ledigheden fra Beskæftigelsesministeriet.

De nyeste tal viser, at ledigheden stort set er på niveau med tiden op til den første coronanedlukning i marts sidste år.

Det er dog eksklusive en gruppe på omkring 5000 personer, der er på en ordning kaldet arbejdsfordeling. Den giver virksomheder mulighed for at fordele arbejdet blandt de ansatte, hvis der ikke er nok arbejde til at dække alle de timer, man egentlig er ansat til.

De ansatte får så en forhøjet dagpengesats i de timer og undgår til gengæld en fyreseddel.

/ritzau/

Forfatter

Related posts

Top