Ledigheden falder til det laveste niveau i 12 år

Den danske ledighed fortsætter med at falde, som det også har været tilfældet i perioden efter genåbningen af Danmark.

Fra juli til august er ledigheden faldet med 5600 personer til i alt 101.300. Det viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Med det seneste fald er ledigheden nu på det laveste niveau siden januar 2009.

Faldet i ledigheden kan forklares med den store aktivitet, der har været i dansk økonomi siden genåbningen i foråret. Som følge af genåbningen har der været efterspørgsel på arbejdskraft, og det har været med til at sende ledigheden ned.

De ledige dækker ikke over alle personer, der går uden et arbejde, men udgøres af personer på dagpenge samt kontanthjælpsmodtagere, som er klar til at tage et job.

Ledighedsprocenten er i august opgjort til 3,6 Dermed er der stadig et stykke til bundrekorden, der blev sat i 2008, hvor bare 2,4 procent af arbejdsstyrken var uden job.

Forfatter

Related posts

Top