Ledige er overordnet tilfreds med Jobcenter Thisted

Arbejdsløse thyboer vender i høj grad tomlen op i forhold til Jobcenter Thisted.

Det viser en ny brugerundersøgelse, som det lokale jobcenter har afsluttet for nyligt. Det er første gang, at der laves en brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet i Thisted Kommune, og formålet er først og fremmest at blive klogere på, hvordan mødet med jobcentrets medarbejdere opleves af borgerne, om det er tydeligt for dem, hvad processen er – og om de får den hjælp, de har brug for.

62,2 procent af de adspurgte fortæller, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med Jobcenter Thisted.

60 procent svarer  ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” på spørgsmålet, om borgeren vurderer, at medarbejderen ”er interesseret i at finde gode løsninger sammen med dig”. Medarbejderne scorer også højt på de lediges vurderinger af, om de er godt forberedte til samtalerne og taler til den enkelte på en letforståelig og klar måde.

Trine Engholm Christensen, beskæftigelseschef i Thisted Kommune. Foto: Thisted Kommune

Et stort flertal vurderer ligeledes, at der i høj grad eller meget høj grad er et samarbejde mellem sagsbehandleren og den ledige om, hvad der skal ske, mens han/hun er tilknyttet jobcentret.

Færre skift mellem sagsbehandlere
Borgernes tilfredshed med den personlige kontakt og sparring er imidlertid også akilleshælen hos Jobcenter Thisted. For hyppige sagsbehandlerskift er et tema, der trækker ned i karakterbogen.

Sagsbehandlerskift sker typisk, når en medarbejder skal på orlov – eller når en borger skifter fra en gruppe til en anden – eksempelvis fra sygedagpenge til kontanthjælp.

– Vi kan desværre ikke helt undgå det, blandt andet fordi der er en kompleks lovgivning på hvert område, som medarbejderne får en specialviden om. Men vi prøver at have en opmærksomhed på, om sagsbehandlerskift kan undgås – og om det er hensigtsmæssigt, siger beskæftigelseschef Trine Engholm Christensen til Thisted Kommunes hjemmeside.

– Vi prøver at gøre overgange så gode og smidige som muligt – for alle parter, siger Trine Engholm.

Viljen til at handle på baggrund af borgernes tilbagemelding er til stede – og det har netop været et at målene med brugerundersøgelsen.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top