Lederne vil øremærke 16 ugers barsel til fædre

For at kvinder kan få lige løn og lige karrieremuligheder, så skal mænd og kvinder dele barslen mere ligeligt imellem hinanden.

Sådan lyder budskabet fra Ledernes Hovedorganisation, der fredag kommer med flere forslag til at fremme kvinders karrierer. Det skriver Jyllands-Posten.

– Barsel lægger en alvorlig dæmper på kvinders lønudvikling og karrieremuligheder. Derfor er vi nødt til at gøre noget og gå grundigt til værks, siger Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør hos Lederne, til avisen.

Ifølge Ledernes nye forslag skal 16 ugers barselsdagpenge gå til fædrene. Det kommer til at betyde, at mødre fremover kun kan holde barsel med penge fra det offentlige i 30 uger efter fødslen – mod de op til 46 uger i dag.

Indfases gradvist
Ændringen skal indfases gradvist over nogle år, så alle får mulighed for at indrette sig efter det, oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Her slår Bodil Nordestgaard Ismiris også fast, at det fortsat skal være familiernes eget valg, hvordan de vil fordele retten til fravær under forældreorlov.

Dog har samfundet ifølge hende en klar og legitim interesse i, at perioden med de offentligt betalte barselsdagpenge under forældreorloven fordeles ligeligt mellem forældrene.

– Dette forslag vil styrke kvindernes løn- og karriereudvikling, og samtidig piller vi ikke ved arbejdsgivernes ledelsesret i forhold til, hvordan de rekrutterer eller forfremmer medarbejdere og ledere.

– Vi pålægger heller ikke virksomhederne nogen bureaukratiske tiltag, som vil hæmme ledernes daglige arbejde og dermed virksomhedernes konkurrenceevne. Det er helt afgørende for os, udtaler Bodil Nordestgaard Ismiris.

/ritzau/

Forfatter
Tags

Related posts

Top