LED-gadelys giver gevinster

Det er bedre for miljøet og giver besparelser. Så kort kan det siges, når det handler om en status på Morsø Kommunes plan for at udskifte de ældste dele af gadelygter og signalanlæg til nyere og mere energirigtige armarturer med LED-lyskilder.

– Vi er godt tilfredse med resultaterne indtil videre. Det viser, at investeringen kan betale sig og tjener sig selv hjem. Vi er glade for, at det både kommer miljøet og kommunekassen til gode, siger Meiner Nørgaard formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Morsø Kommune

Mange kroner, kWh og tons CO2 spares
Planen blev vedtaget af den daværende kommunalbestyrelse tilbage i december 2013. Thy-Mors Energi Service A/S vandt udbuddet og renoveringsarbejdet har været jævnt fordelt og blev afsluttet ved udgangen af 2017. Der er blevet udskiftet 2.969 armaturer fra vejbelysning fra udgået lyskilde og til LED. Det svarer til 65 procent af kommunens armaturer.

Resultatet af investeringerne tegner med andre ordlovende. Der er allerede sparet flere kilowattimer (kWh) end forventet. Prisen for el er dog også steget i peroden, så det udligner en del af besparelsen.

Med udgangspunkt i 2012, har der til 2017 været en besparelse på ca. 358.000 kWh. Denne besparelse giver en reduktion i kommunens samlede CO2-udledning på ca. 128 tons ved 359 CO2/kWh.
Selvom investeringen er blevet 1,2 millioner kroner dyrere end planlagt, så planen for renovering samlet løber op i 15,2 millioner kroner, tegner fremtiden sig dog lys.

I forhold til før renoveringen tegner der sig nemlig fremover en årlig besparelse på omkring 745.000 kr. svarende til 40 procent for Morsø Kommune.

Fakta
I perioden for de fire år med renoveringsarbejdet af Morsø Kommunes gadelys og signalanlæg er der kabellagt 10.600 meter kabelanlæg med tilhørende 372 master, fortrinsvis i Nykøbing by. Dette er i fuld overensstemmelse med det planlagte.

Derudover er der udskiftet 234 master, som enten var træmaster eller master der ikke længere var anvendelige. Antallet er blevet ca. 15 procent højere end planlagt, idet der var flere master end forventet, som ikke var konvertible med de nye LED-armaturer.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke vil være rentabelt at udskifte den resterende del af gadelysarmaturerne til LED, da de er så nye, så de lever op til de gældende krav, og at en udskiftning ikke vil kunne svare sig økonomisk.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top