Lavtuddannede mødre mister oftere spædbørn

Har du modtaget undervisning i ni år eller færre, er du som mor i større risiko for at miste dit spædbarn.

Selvom spædbørnsdødeligheden i Danmark er faldende, viser et nyt studie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, at der er en social ulighed, hvad angår børns overlevelsesvilkår i deres første leveår. Det skriver Fagbladet FOA.

– Mange studier har undersøgt forbindelsen mellem mødres uddannelsesniveau og spædbørnsdødelighed. Men vores studie er det første til at undersøge, hvilken rolle for tidlig fødsel og lav fostervægt spiller som bindeled, siger postdoc Yongfu Yu, der står bag undersøgelsen sammen med lektor Jiong Li.

Ved hjælp af statistisk metode har de først fundet forbindelsen mellem moderens uddannelse og spædbørnsdødeligheden. Den viser, at risikoen for dødsfald hos spædbørn født af lavtuddannede mødre er 1,63 gange højere end hos spædbørn født af højtuddannede mødre.  Derefter har forskerne undersøgt, hvordan lav fostervægt og for tidlig fødsel påvirker spædbørnsdødeligheden blandt lavtuddannede kvinder.

– Vi kom frem til, at 55 til 60 procent af spædbørnsdødsfaldene, som følge af forskellen i moderens uddannelse, kan forklares ved lav fostervægt og for tidlig fødsel, siger Yongfu Yu.

Rygning spiller en stor rolle
Grunden til, at de lavtuddannede mødre er i større risiko for at opleve spædbørnsdødelighed, hvor lav fostervægt og for tidlig fødsel spiller en vigtig rolle, forklarer Yongfu Yu med valg af livsstil og brugen af sundhedspleje.

– Rygning er en meget stor faktor i spædbørnsdødelighed ved for tidlig fødsel og lav fostervægt. Folk med lavere uddannelse er mere tilbøjelige til at ryge under graviditet og drikke alkohol, siger Yongfu Yu til Fagbladet FOA.

– Modsat tager højtuddannede oftere det sundere valg, og så er de bedre til at opsøge hjælp og benytte særlig lægehjælp. De har også flere ressourcer til at håndtere stress, siger han.

Yongfu Yu håber, at studiet kan være med til at sætte socioøkonomisk ulighed angående spædbørnsdødelighed på dagsordenen. Han mener, der er behov for, at kommunerne og sygehusene hjælper de lavtuddannede mødre.

Studiet bygger på en befolkningsundersøgelse af 1,99 millioner børn født i Danmark mellem år 1981 og 2015.

Forfatter
Top