Laveste antal indbrud i over 35 år

Fjerde kvartal i 2019 bød på rekordfå anmeldte indbrud i private boliger, og nye tal viser, at vi i Danmark i 2019 har oplevet det færreste antal anmeldte indbrud i over 35 år.

Bo trygt, der arbejder for at reducere indbrud, mener, at den positive udvikling bl.a. skyldes, at danskerne for alvor er gået sammen om at holde tyvene ude.

De netop offentliggjorte indbrudstal fra 4. kvartal 2019 viser, at der blev på landsplan anmeldt 7.437 indbrud. Lægger man dem sammen med indbrudstallene fra de første tre kvartaler, giver det i alt 24.553 indbrud i 2019.

De vigtigste tiltag for at holde tyven ude er skalsikring (hvor man forstærker døre, vinduer og låse, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg), organiseret nabohjælp og sensorstyret udendørs lys.

Nabohjælp, hvor naboer hjælper hinanden med at holde øje med mistænkelige personer og aktiviteter i området, kan forebygge op mod hvert fjerde indbrud

Det samlede tal for indbrud i beboelser i Danmark i 2019, der fremgår af ovenstående tabel, er fremkommet ved at summere kvartalstallene fra Danmarks Statistik for de fire kvartaler i 2019. Danmarks Statistik offentliggør i løbet af februar 2020 et korrigeret, samlet tal for antal anmeldte indbrud i beboelser i 2019. De seneste fire år har denne korrektion betydet et lidt større antal anmeldelser (mellem 10 og 250), end det i første omgang er fremgået af kvartalstallene.

Kilde: Danmarks Statistik

Foto: Det Kriminalpræventive Råd

Forfatter
Tags

Related posts

Top