Lauge Larsen i bestyrelsen for Morsø Wind

Lauge Larsen og Bodil Kristensen indtræder som Morsø Kommunes repræsentanter i den fem mand store bestyrelse for Morsø Wind A/S frem til den ordinære generalforsamling til april. Et projekt han har været fader til og dybt involveret i siden starten.

Det vedtog et enigt byråd på deres møde mandag.

Wind 1 A/S, der sammen med kommunen har være initiativtagere til vindmølleprojektet, har udpeget et medlem til bestyrelsen, mens de øvrige ejere udpeger de resterende to medlemmer af bestyrelsen.

Udpegningen betyder, at Lauge Larsen fremover ikke vil deltage i behandling af spørgsmål omkring Morsø Wind A/S i byrådet.

Der er som udgangspunkt ikke honorering for bestyrelsesarbejdet i selskabet.

Forfatter

Related posts

Top