Lauge Larsen glemmer det konkrene om Mona’s Hus

Af Meiner Nørgaard,
Kommunalbestyrelsesmedlem i Morsø Kommune
Dansk Folkeparti 

I sit højkulturelle forsvar for kommunens køb af huset på Munkegade 1 i Nykøbing glemmer Lauge Larsen, Socialdemokratiet, helt at tage hensyn til det konkrete i sagen. Det er både omkring anvendelsen af huset og økonomien vedr. købet og ikke mindst de fremtidige driftsudgifter.

Lauge mener at alene “historien” om at Morsø Kommune har købet huset vil kunne betale investeringen tilbage. Sikke noget vrøvl, det er blot endnu et eksempel på en håbløs socialdemokratisk prioritering i forhold til at føre en ansvarlig økonomisk politik.

Selvfølgelig skal Morsø Kommune investere i fremtiden, men det skal være investeringer der enten øger indtægten eller bidrager til lavere driftsomkostninger, kun på den måde kan der sikres råderum til fremtidige udviklingstiltag.
Købet og renoveringen af dette hus løber op i minimum 3/4 million  og bidrager ikke til nogen af delene. Disse penge er nogen vi bruger udover det der er aftalt i kommunens budget. Jeg er ikke den store tilhænger af at vi bare bruger penge hver gang nogen får en “god” ide.

Den anden side af sagen er de fremtidige driftsomkostninger og efter denne sag må essensen være at, hvis der er frie driftsmidler vi kan bruge, så vil Socialdemokratiet gerne vil bruge penge på vedligehold og drift af et kunstnerhus i Nykøbing, mens Dansk Folkeparti hellere vil bruge penge på at ansætte flere varme hænder i vores ældrepleje og højne kvaliteten i vores dagtilbud og skoler.

Foto : Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top