Lauge : klog beslutning at købe “Mona´s Hus”

Af Lauge Larsen (A)
Formand for Skole- & Kulturudvalget i Morsø Kommune

Forleden besluttede kommunalbestyrelsen at købe Monas hus, der var endt på tvangsauktion.

Det var en ualmindelig klog beslutning at købe dette hus og ikke, som nogen påstår, spild af borgernes penge.

Morsø kommune har nogle få fyrtårne. Jeg mener, det drejer sig om følgende: Jesperhus, skaldyr, Kulturmødet, og Mors-Thy Håndbold.

Disse fyrtårne skal passes og plejes. For at få et afkast skal der investeres.

Det er nødvendigt hele tiden at udvikle disse fyrtårne, som skal være med til at skabe mere vækst på Mors.
Ting sker ikke af sig selv, og kommunen skal investere, ligesom de private virksomheder skal. Ellers dør man.

I dette tilfælde hvor det drejer sig om Kulturmødet, skal Morsø Kommune bære en stor del af disse investeringer, sammen med region Nordjylland og diverse fonde og sponsorer.

Kulturmødet er kendt over hele Danmark. Mennesker strømmer til hvert år, Mors er i 48 timer nærmest centrum i Danmark, og mødet har i den grad været med til at ændre billedet af Mors i det øvrige Danmark. Ændre billedet til det bedre.

Monas hus er blevet et symbol på Kulturmødet.

Og huset skal hele året være centrum for Kulturmødet, bruges som sekretariat, og bruges af kunstnere og andet godtfolk.
Kulturmødet har i alle årene haft brug for et symbol, noget synligt.

Og så ligger huset på Kulturmødets hovedvej, Gasværksvej, og ikke gemt væk et usynligt sted.

Det er bare en fantastisk historie at kunne erhverve dette hus.

Alene det vil give så stor en omtale, at det kan betale Monas hus.

Foto : Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top