Langt flere LAG-midler udbetalt i 2014

NaturErhvervstyrelsen kritiseres for langsom sagsbehandling af LAG-udbetalingerne. Det går dog allerede langt hurtigere i år med at få pengene ud til de mange projekter i landdistrikterne.

Til trods for øgede dokumentationskrav har NaturErhvervstyrelsen formået at udbetale godt 80 mio. kroner til LAG-projekterne indtil videre i år.

Dermed er der allerede kommet flere penge ud til projekter i landdistrikterne i 2014, end der gjorde hele sidste år.

– Det er naturligvis en høj prioritet at få udbetalt disse LAG-midler til en masse gode projekter, som kan skabe bedre vilkår, vækst og arbejdspladser i landdistrikterne i Danmark, siger Henrik Jacobsgaard, enhedschef i Center for Projekttilskud i NaturErhvervstyrelsen.


Særlig fokus på hurtig udbetaling
I forbindelse med et indslag om LAG-midler i DR 21 Søndag kritiseres NaturErhvervstyrelsen for at være langsommelig med udbetalingen. 
For at forbedre administrationen af LAG-ordningen fik NaturErhvervstyrelsen og Ministeriet for By, bolig og landdistrikter i 2013 PA til at udarbejde en rapport om organiseringen og administrationen af LAG-ordningen.

I rapporten hed det sig bl.a., at sagsbehandlingen i nogle tilfælde var ineffektiv. Efter den interne rapport kom på bordet har NaturErhvervstyrelsen fulgt op på en række anbefalinger fra rapporten for at gøre administrationen hurtigere og enklere.

– Vi har konstant fokus på effektiviseringer og har som målsætning, at alle fuldt oplyste sager bliver udbetalt indenfor en måned. Dermed lever vi allerede op til de mål, som vi har stillet på baggrund af rapporten, siger enhedschef Henrik Jacobsgaard.

NaturErhvervstyrelsen prioriterede sidste år at give så mange projekter som muligt tilsagn om støtte indenfor EU’s frist for tilsagn. I år er der ekstra fokus på at få udbetalt støttekronerne til de mange projekter hurtigere.

Forfatter

Related posts

Top