Langt de fleste elever har praktikplads

Debatten om manglende praktikpladser for landets erhvervsskoleelever raser fortsat. Men i Nordjylland og herunder EUC Nordvest er billedet mere positivt end det, medierne fremstiller.

På EUC Nordvest er situationen lige nu den, at ca. 800 elever er i gang med praktikaftaler.

– Jeg vil meget gerne fortælle både eleverne og deres forældre, at det faktisk er muligt at få en praktikplads. På EUC Nordvest finder langt de fleste elever på både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser – også på landbrugsskolen, en praktikplads. Hos de elever, der ikke finder en elevplads, ser vi ofte, at de desværre også har andre udfordringer at slås med, siger Hans Chr. Jeppesen fra EUC NordVest.

Positive tendenser
Ser man på Nordjylland generelt, ser det også positivt ud. Tal fra Danske Erhvervsskoler viser nemlig, at hele 88 % af eleverne på de tekniske erhvervsskoler i Nordjylland har en uddannelsesaftale.

Det får direktør ved EUC Nordvest Hans Chresten Jeppesen til at påpege, at den gode historie fuldstændig er overset i debatten, og at det kan have betydning for de unges fravalg af erhvervsuddannelserne.

– Jeg synes, det er på tide, at vi retter fokus mod alle de elever, der faktisk formår at finde en praktikplads og de virksomheder, som år efter år har elever, og ser det som en vigtig del af virksomhedens kultur at være med til at uddanne den næste generation, siger Hans Chresten Jeppesen.

Skolepraktik er også uddannelse
En anden del af debatten er skolepraktikken. Den har gennem flere år været en udskældt størrelse, men kritikken er ifølge direktør Hans Chr. Jeppesen ganske uberettiget

– Uddannelse via skolepraktik er lige så godt som en ordinær praktik. For skolepraktikelever kan også komme i praktik ude i en virksomhed. På EUC Nordvest har vi et praktikcenter, som hele tiden arbejder på, at eleverne i skolepraktik får mulighed for at komme ud i en virksomhed. Med andre ord så er det sådan, at uanset hvilken praktik eleverne er i, så får alle elever en god uddannelse og de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger, siger han.

Forfatter

Related posts

Top