Lang sagsbehandingstid hos Politiet risikerer at koste Thybo jobbet

Lang sagsbehandingstid på nye kørekort hos Poltiet, risikerer at koste chauffør Jens Peder Kudsk fra Thisted sit job hos Arriva fordi fornyelsen af hans erhvervskørekort lader vente på sig.

Sektionsleder Hanne Bæk Olsen fra Midt- & Vestjyllands Politi siger til DR, at man arbejder med at nedbringe sagsbehandlingstiden og det sker blandt andet gennem, at personalet har massiv med overarbejde for at komme puklen til livs.

Politiet har netop foreslår, at antallet af steder, man kan gå til teoriprøver skæres ned til kun to i hele Midt- & Vestyllands Politis område og det vil medføre endnu dårligere service, frygter kommunerne.

Forfatter

Related posts

Top