”Landsbypiloterne” vender tilbage i en endnu stærkere udgave

Landdistriktsrådet på Mors og Landsbygruppen Thy er gået sammen om at tilbyde kursusrækken Landsbypiloterne 2.0. Kurset henvender sig til alle landsbyer og ildsjæle, der ønsker at arbejde med at udvikle deres by, kursusrækken begynder nu i efteråret 2015 og forsætter gennem vinter og forår 2016.

Landsbypiloterne blev startet som en kursusrække i 2012, for at skabe landsbyudvikling gennem opkvalificering af ildsjæle og ved at skabe netværk mellem lokale ildsjæle på Thy og Mors. Kurset var en stort succes i 2012 og det nye kursus fokuserer stadig på kompetenceudvikling og erfaringsudveksling. Men i den nye kursusrække vil kernen være strategisk udvikling og som noget helt nyt vil der, som en del af kurset, også blive udarbejdet udviklingsplaner for fire forskellige landsbyer.

– Der er stor fokus på landsbyudviklingsprojekter i tiden, men der er meget stor forskel på det udbytte som projekterne kaster af sig. Nyeste forskning peger på at landsbyer, der arbejder strategisk har meget mere succes på den lange bane. Derfor vil vi med denne kursusrække klæde ildsjælene bedre på til netop dette arbejde og hjælpe med at give projekterne fokus og retning, der tager udgangspunkt i stedbundne ressourcer, styrker og muligheder i området, og som også tager udgangspunkt i tendenser i samfundet, siger projektleder; Jeanette Lund.

Skal din by have hjælp til at få lavet en udviklingsplan?
I dette forløb vil fire landsbyer/områder få mulighed for at få en udviklingsplan ud af forløbet. Undervejs skal de selv arbejde med øvelser, analyser, ideer osv. og kan få supervision af Jeanette Lund til den lokale proces, som de selv kan gennemføre undervejs. Det hele munder ud i en samlet udviklingsplan. For at komme i betragtning til at få hjælp til at få udarbejdet en udviklingsplan skal landsbyen sende en kort skriftlig ansøgning og redegøre for deres behov mm. Landsbyen skal selv betale et tilskud på 3.000 kr. til planen samt minimum tilmelde to personer til hvert af kurserne. Ansøgningen skal indsendes senest den 19. oktober og du kan læse mere om det på landsbypiloterne.ldr.dk

Temaerne for kurserne er; opstart af en landsbyudviklingsproces, rekruttering og motivation af frivillige, samarbejde på tværs af landsbygrænser, strategisk udviklingsplan, fundraising samt markedsføring og pressetænkning. Blandt oplægsholderne finder du blandt andre forskere, professionelle fundraisere, erfarne ildsjæle, kommunale medarbejdere samt kommunikationsrådgivere.

For erfarne ildsjæle
Sideløbende med kursusrækken vil der også blive afholdt to erfarings- og opfølgningsarrangementer, hvor kravet for deltagelse er er man er en erfaren ildsjæl. Det kan fx være tidligere deltagere fra første kursusrække eller ildsjæle fra landsbyer, der selv har været eller er i gang med en udviklingsproces. Kursernes formål er at imødekomme et behov for at få samlet op på udviklingsprocesserne eller evt. komme helt i mål hvis der er opstået udfordringer undervejs. Til det ene arrangement kommer landsbyforsker Hanne Tanvig, der har nyeste viden og fingeren på pulsen i forhold til landsbyudvikling.

– Der vil være gode råd, kærlige indspark, problemløsning og erfaringsudveksling på dagsorden til erfaringsarrangementerne, der kan hjælpe ildsjælene videre i med deres forskellige projekter, siger Projektleder Jeanette Lund.

Hele kursusprogrammet findes på landsbypiloterne.ldr.dk og tilmeldingen foregår online på www.landsbypiloterne.nemtilmeld.dk . Deltagerne registreres efter først til mølle-princippet og der er 25 pladser pr. kursus. Det koster 200 kr. pr. person pr. kursus.

Projektet er støttet af Thisted Kommune, Morsø Kommune, LAG Thy-Mors, Landdistriktsrådet på Mors og Landsbygruppen Thy.

Forfatter

Related posts

Top