Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig fik valgt sin bestyrelse

Landsbyklyngen i Sydthy er trukket arbejdstøjet med at føre de ideer ud i livet, borgerne kom med på et visionsmøde i marts efter, at bestyrelsen kom på plads.

 

Foreningens formål er arbejde videre med de idéer, borgere biddrog med til visionsmødet og som Jeanette Lund Kommunikation samlede i en rapport, som foreningen tager udgangspunkt i og som danner grobund for den videre udvikling af den sydlige del af Nationalpark Thy – Agger, Krik og Vestervig, indeholdende visioner og idéer med fokus på friluftsliv og fritidsaktiviteter.

Formålet er at styrke områdets stedbundne kvaliteter – friluftsmæssigt, kulturelt, bosætnings-, turisme- og erhvervsmæssigt. Benyttelse af naturen skal tage hensyn til områdets særkende og samtidig beskytte områdets unikke natur.

– Ved at gå sammen i de tre byer, skaber vi en større gennemslagskraft og kan dermed støtte hinanden i de projekter, der er vigtige for området.” Siger nyudnævnt formand Jesper R.Hansen.

Bestyrelsen er nedsat og har gang i de første projekter
Til visionsmødet var der bred enighed om, at gruppen bag visionsgruppen fortsatte arbejdet og dermed blev valgt til bestyrelsen. Dette giver en bestyrelse der er godt repræsenteret fra alle tre byer. Gruppen kunne dermed også fortsætte det arbejde, der var igangsat.

Det er primært seks projekter der har foreningens fokus pt.: Fjordbadet i Krik, Fælleskalender for området, Samarbejde med Thyborøn omkring færgefarten, Stisystem fra Agger til Krik, involvering af skoleklasser til øget innovation og den fortsatte udvikling af Agger havn. Det er muligt at følge udviklingen i disse projekter via foreningens nye facebookside “Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig” og på byernes hjemmesider.

Foreningen har et kontingent der lyder at virksomheder/foreninger kan være medlem for 500kr. hvor privatpersoner kan være medlem for 100kr.

Foreningens bestyrelse ser således ud :
Formand: Jesper R. Hansen, Agger Havn Feriecenter
Næst. Formand: Jette Højberg, Krik & Omegns Beboerforening
Kassér og sekretær: Jette Koldtoft, Vestervig Håndværker- & Borgerforening

Medlemmer:
Susanne Spetzler, Agger Beboerforening
Vagn Cramer, Agger Havn Feriecenter
Finn Christensen, Krik Vig Campingplads
Anne Holm, Agger beboerforening
Keld Jensen, Vestervig Håndværker og borgerforening
Michael Mark, Agger Athlon

Foto: Peter Pedersen, TV MIDTVEST

Forfatter

Related posts

Top